Mae cariad ar y gorwel

Dydd Gwener 01 Chwefror 2013

Mae cariad ar y gorwel

Mae cariad ar y gorwel

Mae llai nag wythnos ers dathlu Santes Dwynwen a gysegrodd ei bywyd i wneud cariadon yn hapus ac a ddaeth yn nawddsant cariad Cymru. Cliciwch yma i ddarllen ei stori http://bit.ly/YDLFeg. Nawr mae cariad ar y gorwel unwaith eto wrth i Ŵyl Sain Ffolant (14 Chwefror) brysur agosáu. Ond p'un a ydych yn trefnu dêt gwahanol neu'n chwilio am y lle perffaith i ddweud 'Gwnaf', mae rhamant drwy gydol y flwyddyn ar gael ar safleoedd Cadw...  

Y dêt cyntaf
Ewch ati i gynllunio dêt cyntaf i'w gofio: mae mynd am dro rhamantaidd gyda golygfeydd gwych yn gefndir yn sicr o ennill ei serch.   Mae Castell Dolwyddelan yn cydweddu'n brydferth â'i gartref creigiog ynghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac yn adfail ar ben bryncyn creigiog gyda thirwedd unigryw ac ysblennydd o'i amgylch. Neu ewch i Gastell Oxwich yn ardal brydferth Gŵyr a manteisiwch i'r eithaf ar y golygfeydd panoramig o'r môr ar draws y penrhyn cyn cerdded yn hamddenol ar hyd milltiroedd o lwybrau'r arfordir.  

Gofynnwch y cwestiwn
Mae rhai o safleoedd Cadw wedi bod yn lleoliad perffaith ar gyfer cynigion o briodas. Roedd Castell Cydweli yn gefndir perffaith i un rhamantwr, a phlygodd ar un glin i ofyn i'w gariad ei briodi wrth i'w hoff gân atseinio o amgylch muriau'r castell. Ac roedd un ferch lwcus o Wrecsam uwchben ei digon fis Medi diwethaf. Roedd ei chariad wedi trefnu i'r ceidwaid yng Nghaernarfon ddatod baner fawr ar dir y castell wrth iddo ofyn iddi ei briodi tra roedd y ddau yn hedfan heibio'r castell o faes awyr cyfagos, Dinas Dinlle.

Clychau priodas
Dywedodd fwy na 75 o barau 'Gwnaf' ar safleoedd Cadw yn ystod 2012 a phob digwyddiad yn un cofiadwy. O Blas Mawr, y tŷ trefol gwychaf o oes Elisabeth ym Mhrydain, i'r neuadd fawr yn Llys a Chastell Tre-tŵr, i gastell hudolus Castell Coch a chastell mwyaf Cymru, Caerffili, y safleoedd dramatig a rhamantaidd hyn yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Er mwyn dechrau cynllunio priodas eich breuddwydion, ewch i'n gwefan http://bit.ly/VvqSZD i gael mwy o fanylion neu ffoniwch 01443 336 106.