Prosiect carchar wedi creu argraff ar y Gweinidog

Dydd Mawrth 29 Ionawr 2013

MORTARIA

MORTARIA

Crëwyd argraff ar y Gweinidog Treftadaeth Huw Lewis pan ymwelodd ag un o brosiectau Cadw sy'n defnyddio archaeoleg er mwyn helpu i adsefydlu carcharorion.

Wrth gymryd rhan mewn gweithdy yng Ngharchar Parc ger Pen-y-bont ar Ogwr, dywedodd y gallai'r prosiect MORTARIA (Ysgogi Troseddwyr i Adsefydlu Drwy Gofnodi, Ymchwilio a Dadansoddi Archaeolegol) helpu i dorri 'cylch aildroseddu'.

'Mae'r prosiect hwn yn dangos y cyfleoedd pwerus y gall treftadaeth ac archaeoleg eu rhoi i bob rhan o gymdeithas er mwyn gwneud cysylltiadau â'u hanes a'u hymdeimlad o berthyn eu hunain,' meddai.

Mae'r prosiect yn defnyddio arteffactau o Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion i ddangos sut y gall archeoleg helpu i ddehongli'r gorffennol.

Mae cyfres o 12 gweithdy wedi bod yn ymdrin ag agwedd benodol ar ddiwylliant Rhufeinig a dulliau archeloegol drwy gyfrwng dull ymarferol.

Dan arweiniad archeolegydd cymunedol Cadw, Dr Caroline Pudney, maent wedi bod yn defnyddio coginio, TG a chelfyddyd, ynghyd ag archeoleg, i wella sgiliau allweddol carcharorion a meithrin hunan gred a hyder.