Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

Dydd Gwener 20 Medi 2013

Ymunodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, â gwesteion eraill ar ddydd Gwener 20 Medi i fanteisio ar gyfle prin i ymweld ag un o sefydliadau hanesyddol hynotaf Cymru, y Bathdy Brenhinol, a agorodd ei ddrysau am ddiwrnod yn unig, fel rhan o’r rhaglen Drysau Agored flynyddol.

 • Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

  Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

 • Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

  Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

 • Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

  Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

 • Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

  Gweinidog yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol i gael cip y tu ôl i’w ddrysau

Mae’r Bathdy Brenhinol yn safle a warchodir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac nid yw fel arfer ar agor i’r cyhoedd. Fel rhan o’i ymweliad, cafodd y Gweinidog gyfle i weld hanes hynod a mecanweithiau’r safle sydd wedi bod yn bathu arian Prydain ers dros 1,000 o flynyddoedd.

Dywedodd John Griffiths: ‘Dim ond un o gannoedd o safleoedd a agorodd eu drysau ym mis Medi fel rhan o’r digwyddiad Drysau Agored blynyddol yw’r Bathdy Brenhinol. Nod y rhaglen yw dod â threftadaeth Cymru yn nes at y bobl ac apelio at ystod helaeth o gynulleidfaoedd i archwilio a mwynhau, gan arwain at well dealltwriaeth o’r amgylchedd a’r dreftadaeth hanesyddol, a chreu gwell ymdeimlad o le ymhlith cymunedau.  

‘Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn enghraifft ardderchog o bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd o fewn y sector treftadaeth, gan gynnwys Cadw, yr Ymddiriedolaeth Ddinesig ac Awdurdodau Lleol yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu digwyddiad arbennig sy’n cyrraedd pob cwr o Gymru.

‘Mae digwyddiad heddiw wedi dysgu rhywbeth newydd i mi am dreftadaeth Cymru, ac rwy’n gobeithio y bydd pobl eraill yn manteisio i’r eithaf ar y rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau a gynhelir y mis hwn a pharhau i archwilio treftadaeth Cymru.'

Dywedodd Adam Lawrence, Prif Weithredwr y Bathdy Brenhinol: ‘Bu’n wych cael cyfle i fod yn rhan o’r Rhaglen Drysau Agored eleni eto, a rhoi cyfle i'r cyhoedd weld gwaith un o drysorau cenedlaethol gwledydd Prydain.  Roedd yn fraint i ni gael croesawu’r Gweinidog y bore yma, ac nid yn unig ddangos ein treftadaeth a’n crefftwaith hir-sefydlog iddo, ond hefyd yr arloesi sydd yn harneisio’r dechnoleg ddiweddaraf gyda gwasanaethu’r safon uchaf o fathu.’

Trefnir y rhaglen Drysau Agored gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, gyda chefnogaeth Cadw, ac mae’n rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr, fel ei gilydd, archwilio trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru.  Bydd digwyddiadau’n parhau i gael eu cynnal ym mhob cwr o’r wlad tan ddiwedd Medi.

Drysau Agored yw’r rhaglen wirfoddoli fwyaf yn y sector treftadaeth, gyda dros 700 o ddigwyddiadau’n cael eu trefnu gan 1,800 o aelodau cymunedol, gan gynnwys teithiau tywys, llwybrau treftadaeth, darlithoedd, arddangosfeydd a chyngherddau. Mae’r rhaglen yn rhan o Ddiwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd sy’n cael eu cynnal gydol mis Medi mewn 50 o wledydd er mwyn dathlu pensaernïaeth a threftadaeth.