Ffilmiau mewn henebion

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2014

Cadw yn estyn y carped coch i groesawu byd y sinema i gestyll godidocaf Cymru

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Bydd Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn ffurfio partneriaeth gyda Chanolfan Gelfyddydau’r Chapter fis Chwefror eleni i ddod â hud y sinema i leoliadau trawiadol rhai o gestyll mwyaf rhyfeddol Cymru drwy gyfrwng cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn dangos ffilmiau i’r cyhoedd.

Bydd lleoliad llawn awyrgylch, effeithiau arbennig trawiadol a pherfformiadau trac sain byw yn helpu i greu profiad sinematig llawn i gynulleidfaoedd wrth i straeon y sgrin fawr gael eu dangos yng nghysgod dramatig Castell Coch (1af–2il Chwef) a Chastell Caerffili (8fed–9fed).

Mae digwyddiadau ‘Darkened Rooms’ Canolfan Gelfyddydau’r Chapter yn gyntaf o’u bath i Cadw, wrth i’r sefydliad geisio defnyddio’r celfyddydau i ysbrydoli ymwelwyr i feddwl am henebion hanesyddol Cymru mewn ffordd wahanol.                                            

Caiff teuluoedd fwynhau Tangled — fersiwn Disney yn 2010 o stori dylwyth teg draddodiadol Rapunzel — yng nghastell tylwyth teg unigryw Cymru, Castell Coch, a bydd lleoliad arswydus Neuadd Fawr Castell Caerffili yn ychwanegu erchylldra gothig go iawn wrth i Bride of Frankenstein gael ei dangos a’r clasur fampir o 1922, Nosferatu.

Bydd cefndir awyr agored Castell Coch yn galluogi i aelodau’r gynulleidfa wylio rhai o sêr disgleiriaf Hollywood — gan gynnwys Johnny Depp, Max Schreck a Winona Ryder — o dan sêr disglair awyr de Cymru. Rhaid i ymwelwyr gofio gwisgo dillad cynnes.

Dywedodd Ffion Reynolds, Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd gyda Cadw: 'Bydd y digwyddiadau hyn yn rhai arbennig iawn. Bydd awyrgylch dramatig y cestyll a’r effeithiau arbennig ychwanegol yn gwella’r profiad cyffredinol i’r gynulleidfa, a bydd pawb yn cael cyfle i wir fwynhau gwefr y sinema.'

Meddai Sally Griffith, Cyfarwyddwr y Sinema a Chanolfan Ffilm Cymru, Canolfan Gelfyddydau’r Chapter: 'Rydyn ni'n hynod gyffrous ein bod yn gallu cyflwyno cyfuniad o naws gothig ddychrynllyd ac adloniant teuluol yn rhai o safleoedd hanesyddol pwysicaf Ewrop. Bydd y lleoliadau ysblennydd hyn yn gefndir atmosfferig i rai o’r ffilmiau mwyaf arswydus erioed, o ddyddiau cynnar sinema mud i’r ffilmiau modern sy’n gyrru ias i lawr eich cefn.'

Pris y tocynnau yw £6 am ddigwyddiadau teuluol yn y prynhawn a £12/£10 am ffilmiau gyda’r nos. Gellir eu prynu yn www.chapter.org neu drwy ffonio 02920 304 400.

Digwyddiadau