Dim Ffi, Mae Am Ddim – Cadw yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Iau 31 Ionawr 2013

Dathlwch gyda chenhinen Pedr neu genhinen a beth am ymweld â chastell? Unwaith eto mae Cadw yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy gynnig mynediad am ddim i bob safle ledled Cymru lle y codir tâl fel arfer.

Dim ffi, mae am ddim - Cadw yn dathlu dydd gŵyl Dewi

Dim ffi, mae am ddim - Cadw yn dathlu dydd gŵyl Dewi

I ddathlu Dewi, ein nawddsant, bydd safleoedd Cadw ar agor i'r cyhoedd am ddim ddydd Gwener 1 Mawrth.

Mae'r rhain yn cynnwys Llys mawreddog yr Esgob yn Nhyddewi, dinas leiaf Prydain; y castell mwyaf yng Nghymru, Castell Caerffili; yr abaty canoloesol sydd wedi goroesi orau yng Nghymru, Abaty Tyndyrn; y castell tylwyth teg hudolus, Castell Coch; a safleoedd Treftadaeth y Byd fel Castell Harlech ar ei safle trawiadol ar ben y clogwyn a Chastell ysblennydd Caernarfon.

Ymhlith y safleoedd eraill a gynhwysir mae:
Castell Biwmares, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Castell Cricieth, Castell Dinbych, Castell Cydweli, Castell Rhaglan, Castell Rhuddlan, Llys yr Esgob Tyddewi, Llys a Chastell Tre-tŵr, Amgueddfa Cerrig Margam.
 
Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â 128 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn, gan ymchwilio i fwy na 6,000 o flynyddoedd o hanes ledled Cymru. Mae'n darparu opsiwn hwyliog a fforddiadwy i deuluoedd ddarganfod mwy am eu treftadaeth a phrofi cyfoeth y diwylliant sydd yng Nghymru.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cadw wedi cyflwyno dehongliadau newydd ar safleoedd fel Castell Carreg Cennen, Conwy, Castell Dolwyddelan, Castell Dinbych, Castell Weble a Baddonau Rhufeinig Caerllion yn ogystal â lansio cynllun Dehongli Cymru Gyfan er mwyn helpu i ddod â'r straeon dramatig sy'n gysylltiedig â henebion yn fyw.

Peidiwch â cholli'r cyfle i fwynhau'r gelfyddyd, yr apps, y tafluniadau digidol a'r paneli rhyngweithiol a gynigir gan y safleoedd hyn - a'r cyfan am ddim.

Yn Cadw cydnabyddir mai Dydd Gŵyl Dewi yw un o'r dyddiau enwocaf yn hanes a diwylliant Cymru. Mae pob heneb yn rhoi cipolwg ar ein gorffennol ac wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r Gymru fodern.

Heb amheuaeth, ymweld ag un o safleoedd Cadw yw'r ffordd berffaith o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

I gael manylion am oriau agor y safleoedd, gweler y wybodaeth ar ein tudalen Dyddiau Allan.

Mae’r ymgyrch mynediad am ddim i safleoedd Cadw yn rhan o raglen Newid Pethe. Menter Llywodraeth Cymru yw Newid Pethe sy’n dod o hyd i ffyrdd newydd o annog pobl ifanc a’u teuluoedd, yn enwedig rhai o gefndiroedd llai cefnog, i ymgysylltu ag amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd a mannau hanesyddol. Mae’r fenter hefyd yn helpu i gefnogi asiantaethau a’r sector ddiwylliannol i weithio yn hyd yn oed gwell gyda’i gilydd.