Ymweliad brenhinol â Chapel y Rug

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2013

Ymweliad brenhinol â Chapel y Rug

Ymweliad brenhinol â Chapel y Rug

Ddydd Mawrth, 2 Gorffennaf ymwelodd Eu Huchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw â Chapel y Rug, un o’r 129 o safleoedd o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Mae’r ymweliad yn rhan o ymweliad wythnos â Chymru yn ystod yr haf pan fydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dathlu’r pethau gorau yn niwylliant Cymru ac yn parhau i amlygu’r gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud gan eu helusennau yng Nghymru.

Cafodd Capel y Rug, yn ymyl Corwen, ei godi yn gapel preifat i’r Cyrnol William Salesbury ym 1637. Mae’r capel wedi’i ddisgrifio fel trysor cudd ar wefan teithio Tripadvisor, ac mae’n syml ei bensaernïaeth ond y tu mewn ceir toreth o addurniadau lliwgar a gwaith pren cerfiedig, y bernir eu bod yn estyniad ar ddylunwaith eglwysig diwedd yr oesoedd canol. Cafodd y capel ei ailadeiladu ym 1854-55, ond mae’r gwaith addurnol mewnol bron yn ddigyfnewid.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, ‘Rydyn ni wrth ein bodd yn cael dangos un o’n henebion lleiaf adnabyddus i Dywysog Cymru a Duges Cernyw.

Efallai nad yw Capel y Rug mor amlwg ei broffil â rhai o safleoedd treftadaeth eraill y Gogledd, ond mae’r capel rhyfeddol yma o’r 17eg ganrif yn drysor gwirioneddol.'

Mae mwy na 2.5 miliwn o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn i ganfod y storïau dramatig y tu ôl i safleoedd hanesyddol a henebion godidog Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am safleoedd a digwyddiadau Cadw ewch i www.cadw.cymru.gov.uk/dogwyddiadau, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.