Caer Rufeinig Segontium a Chae’r Gors yn agor!

Dydd Mawrth 03 Rhagfyr 2013

Mae hen adeilad yr amgueddfa yng Nghaer Rufeinig Segontium a Chae’r Gors, cartref yr awdur Kate Roberts yn ystod ei phlentyndod — ill dau yn ardal Caernarfon — wedi agor i’r cyhoedd y penwythnos diwethaf.

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Caer Rufeinig Segontium

  Caer Rufeinig Segontium

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

Mae Segontium a’r ganolfan, sy’n safle sydd â mynediad am ddim, yn agored drwy’r flwyddyn ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Sadwrn, rhwng 12pm a 4pm. Prisiau mynediad a rhagor o wybodaeth

Bydd Cae’r Gors yn agored ar ddydd Iau a dydd Gwener rhwng 12pm a 4pm yn ystod y gaeaf ac ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sul yn ystod yr haf. Prisiau mynediad a rhagor o wybodaeth

Caer Rufeinig Segontium

Bernir bod Segontium ymhlith safleoedd Rhufeinig pwysicaf y Gogledd. Roedd yn cael ei chysylltu â cheyrydd eraill drwy gyfrwng rhwydwaith strategol o ffyrdd a hon oedd y gaer gafodd ei meddiannu am y cyfnod hiraf yng Nghymru, gan ei bod wedi’i defnyddio am fwy na 300 mlynedd.

Cafodd y gaer ei dylunio i fod yn gartref i hyd at 1,000 o droedfilwyr cynorthwyol. Erbyn heddiw, mae’r gweddillion sy’n weladwy yn cynnwys y barics, adeiladau â gwres o dan y lloriau (hypocawst), stordai, baddondy a’r praetorium (tŷ’r pennaeth).

Cae'r Gors

Cae’r Gors oedd cartref brenhines llên Cymru, Kate Roberts, pan oedd yn blentyn. Yn y tyddyn yma o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Rhosgadfan ger Caernarfon y bu Kate Roberts, a aned ym 1891, yn byw rhwng ei phedair a’i 18 oed.

Ym 1965 prynodd Kate Roberts Gae’r Gors a’i gyflwyno i’r genedl, ond nid tan 2005 y cafwyd digon o arian i adfer y tyddyn i sut y byddai wedi edrych yn ystod ei phlentyndod. Erbyn hyn mae’r bwthyn, yr ardd a’r adeiladau cyfagos yn amgueddfa fach ac yn ganolfan gymunedol sy’n dathlu ei bywyd.