Arddangosfa gelf Lego yn gofnod teilwng o ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ Cadw

Dydd Gwener 12 Mehefin 2015

Andy Morris a'i logo Cadw allan o Lego

Andy Morris

Peintiodd Turner lun o gastell Fflint, bu Dylan Thomas yn ysgrifennu rhwng muriau Castell Talacharn a chyfansoddodd Wordsworth gerdd am Abaty Tyndyrn. Mae safleoedd Cadw wedi ysbrydoli celfyddyd a llenyddiaeth ar hyd yr oesoedd, a nawr gallwch fynd i weld arddangosfa unigryw wedi'i chreu o Lego®.

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi ymuno â Little Big Art yng Nghaerdydd i greu campweithiau Lego® sydd wedi’u hysbrydoli gan saith safle hanesyddol yng Nghymru.

Mae Andy Morris, y dyn y tu ôl i Little Big Art, yn artist pop cyfoes sy’n arbenigo mewn gwaith a gaiff ei ysbrydoli gan Lego®.

Creodd yr arddangosfa i gefnogi ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ Cadw, a lansiwyd fis Chwefror gyda fideo anhygoel wedi'i gyflymu yn dangos y meistr Lego® o UDA, Bob Carney, yn adeiladu Castell Rhuddlan gan ddefnyddio 50,000 o friciau.

Mae’r ymgyrch wedi ysbrydoli plant ar hyd a lled Cymru i greu eu fersiynau eu hunain o safleoedd Cadw gan ddefnyddio pob math o bethau - o flociau adeiladu a chardfwrdd i ffyn pren, pridd ac ambell gacen hyd yn oed.

Mae Cadw yn bwriadu mynd â'r arddangosfa Little Big Art ar daith i bedwar safle yn ystod y tri mis nesaf.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys tapestrïau Lego® mewn picseli sy’n dangos Castell Coch a Chastell Caernarfon, a ffotograffau rhithiol sy'n darlunio ffigurau Lego yn archwilio Castell Conwy ac Abaty Tyndyrn.

Bydd ymwelwyr yn cael mwynhau dehongliad Andy o chwedlau'r Mabinogi sydd wedi'u lleoli yn Harlech gan ddefnyddio ffigurau bychain. Hefyd gallant weld ei gerflun enfawr o logo Cadw wedi'i wneud o ddarnau Lego maint pobl.

“Mae henebion hanesyddol o'r oesoedd a fu a lleoliadau sy’n frith o chwedlau yn creu'r awyrgylch perffaith i ysgogi’r awen a chreadigrwydd,' meddai Andy.

“Pa leoliad gwell i oriel allai sbarduno dychymyg pobl o bob oed?

“Bwriad Little Big Art yw gwneud celf gyfoes yn fwy o hwyl ac yn fwy perthnasol i bobl - yn enwedig i’r genhedlaeth ifanc. Rydw i wedi cael llawer o hwyl yn gweithio ar yr arddangosfa hon; ac rwy'n gobeithio bod hynny'n amlwg."

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Bwriad ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ Cadw yw gwneud treftadaeth Cymru yn fwy agored i gymunedau ar hyd a lled y wlad.

“Bydd y creadigaethau anhygoel hyn yn helpu plant a’u rhieni i fwynhau ein treftadaeth unigryw mewn ffordd wahanol, gan archwilio a mwynhau eu safleoedd Cadw lleol.

Heddiw, lansiwyd arddangosfa Lego® Cadw yng Nghastell Caerffili a bydd yno tan ddydd Sul, 19 Gorffennaf. Yna, bydd yn teithio o amgylch Cymru yn ystod gwyliau'r haf gan alw yn Abaty Tyndyrn, yng Nghastell Caernarfon ac yng Nghastell Biwmares.