Bydd gêm realiti estynedig yn fodd i ddefnyddwyr ‘ddal’ dreigiau bach mewn cestyll ledled Cymru

Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

Efallai y bydd y rheini sydd am dynnu lluniau yn safleoedd Cadw yn ystod yr haf eleni yn dal mwy na dim ond muriau'r cestyll diolch i gêm realiti estynedig sydd wedi ‘cuddio’ 70 o ddreigiau bach ar draws Cymru i ddefnyddwyr eu darganfod.

Heddiw (Dydd Gwener 23 Mehefin), bydd Dreigiau Bach, gêm newydd sbon sy’n cael ei lansio gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), yn rhoi cyfle i ymwelwyr dynnu lluniau dreigiau rhithwir mewn sefyllfaoedd unigryw dim ond wrth wasgu botwm ffôn clyfar.

Mae’r gêm, y gellir mynd ati drwy ap presennol Cadw, yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i guddio’r creaduriaid cennog mewn lleoliadau gwahanol o gwmpas rhai o hoff safleoedd hanesyddol Cymru.

Gall y defnyddwyr gasglu deg draig mewn saith castell gwahanol sy’n cynnwys Harlech, Biwmares, Conwy, Caernarfon, Cas-gwent a Rhaglan.

Mae pob Draig Fach yn seiliedig ar y babis animatronig a “ddeorodd” yng Nghastell Caerffili yr wythnos diwethaf.  Unwaith y cânt eu canfod, gall y defnyddwyr dynnu hunluniau gyda’r creaduriaid gan ddefnyddio’r mannau hanesyddol fel cefndir.

Mae hyn yn cyd-fynd â thaith realiti estynedig tylwyth teg arall yng Nghastell Coch, lle mae teuluoedd yn gallu canfod a chasglu deg rhywogaeth wahanol o dylwyth teg sydd wedi’u lleoli o gwmpas y safle hudolus.  

Ers i Dewi’r Ddraig ddod yn enwog am y tro cyntaf yng Nghastell Caerffili ym mis Mawrth 2016, mae’r cyhoedd wedi bod yn disgwyl yn eiddgar i’r stori ddatblygu, gyda Cadw yn croesawu draig fenywaidd, Dwynwen, ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, ac yn fwyaf diweddar, dreigiau bach animatronig.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae Dreigiau Bach yn enghraifft arall o sut mae Cadw yn arwain y ffordd drwy ddefnyddio technoleg o’r radd flaenaf i ddal dychymyg pobl o bob oed, gan hyrwyddo rhai o safleoedd hanesyddol gorau'r wlad yr un pryd.

“Yn y gorffennol, rydym wedi llwyddo i ddefnyddio technoleg CGI, camerâu 360˚, fideos o'r awyr a hyd yn oed GoPro ar saeth saethwr i roi sylw i’n treftadaeth wych mewn ffyrdd cyffrous.

“Mawr obeithiwn y bydd y gêm newydd hon yn annog teuluoedd i werthfawrogi a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol yn 2017 — Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru.”

Y gêm arloesol a dyfodiad y dreigiau bach yw pennod ddiweddaraf ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw, sy’n canolbwyntio ar ddod â gorffennol chwedlonol Cymru yn fyw.

Gall teuluoedd a’r rhai sy’n chwilio am y dreigiau gwrdd â Dwynwen a’r dreigiau bach a ysgogodd y dreigiau digidol, wrth iddynt gychwyn ar daith i chwech o safleoedd Cadw yn ystod yr haf.  

Gall ymwelwyr gael gafael ar Dreigiau Bach a llwybr tylwyth teg Castell Coch drwy lawrlwytho (neu ddiweddaru) ap Cadw — ar gael ar gyfer defnyddwyr Android ac iPhone yma. Mae pobl yn cael eu hannog i ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau wrth rannu delweddau ar y cyfryngau cymdeithasol.

I gael gwybod rhagor am ymgyrch Chwilio am y Chwedlau Cadw — gan gynnwys ymhle a phryd y gallwch weld y Dreigiau.