Mae hi yn ei hôl! Ar ôl blwyddyn fythgofiadwy, mae Draig Caerffili’n hedfan adref ar gyfer y Nadolig

Dydd Mawrth 06 Rhagfyr 2016

Ddraig

Mae Draig rymus Cadw, a ddaeth yn enwog iawn ar ôl teithio i saith castell yng Nghymru dros yr haf eleni, wedi dychwelyd heddiw (06 Rhagfyr 2016) i’w chartref genedigol, sef Castell Caerffili, yn barod ar gyfer tymor y Nadolig.

Ac mae tro Nadoligaidd yng ‘nghynffon’ y stori hefyd — mae’r ddraig eiconig bellach wedi cael ei gweddnewid i gyd-fynd â thymor yr ŵyl, gyda het Siôn Corn ar ei phen ac uchelwydd yn hongian o’i chrafanc enfawr.

Mae’r ddraig yn cael ei chroesawu adref cyn digwyddiad blynyddol y Castell — Nadolig Caerffili — sef penwythnos o ddathliadau canoloesol sydd i'w cynnal ar 10-11 Rhagfyr.

Bydd ymwelwyr â’r digwyddiad yn cael cyfle i gyfarfod Siôn Corn a’i geirw byw, mwynhau amrywiaeth o luniaeth a danteithion traddodiadol, a chael tynnu eu llun gyda phrif atyniad y Castell — Draig Caerffili.

Ar ôl dianc o Gastell Caerffili ym mis Mawrth yn gynharach eleni, gan ddenu ‘mwy nag erioed o ymwelwyr i’w thaith o amgylch saith castell yng Nghymru dros yr haf, a hyd yn oed ymddangos y tu allan i Gadeirlan Sant Paul yn Llundain ym mis Hydref, mae'r cerflun enfawr o ddraig wedi cael 2016 brysur iawn.

Erbyn hyn, mae’r creadur chwedlonol yn ôl ble dechreuodd y stori, gan ychwanegu dipyn o dân Nadoligaidd at dymor yr ŵyl yng Nghaerffili — lle bydd yn aros am gyfnod nawr.

Bydd ymwelwyr â Chastell Caerffili’n gallu gweld y ddraig drwy dalu’r ffi arferol am fynd i mewn i’r castell. Rydyn ni’n annog y rhai sy’n cyfarfod y ddraig i rannu eu profiadau anturus ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #AnturiaethauHanesyddol.