Penwythnos gŵyl y banc yn llawn miri, dirgelwch ac urddas canoloesol

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014

Mae Cadw yn rhoi cyfle i ymwelwyr gamu'n ôl mewn amser yn ei ddigwyddiadau i'r teulu dros benwythnos Gŵyl Y Banc (Mai 3 - Mai 5).

Digwyddiad Gwyl y Banc yn Castell Cydweli

Digwyddiad Gwyl y Banc yn Castell Cydweli

Dewch i glywed stori gwrthryfel y Cymry, ail-fyw hen frwydrau a chwrdd â chymeriadau hanesyddol, gan gynnwys yr Arglwydd Cymreig Hubert de Burgh a saethyddion Castell Cydweli.

O lysoedd a chestyll i abatai a thrysorau diwydiannol, caiff digwyddiadau eu cynnal mewn rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol Cymru er mwyn dod â hanes Cymru yn fyw i ymwelwyr. 

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: "Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn ac mae penwythnos Gŵyl y Banc yn adeg berffaith i ddysgu mwy am dreftadaeth anhygoel Cymru.

"Nod rhaglen ddigwyddiadau gyffrous Cadw yw dod â hanes diddorol Cymru yn fwy mewn ffordd sy'n llawn hwyl a fydd yn apelio at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Rydym yn gobeithio y bydd rhannu straeon dramatig y safleoedd yn ysbrydoli ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd i archwilio ac ymddiddori yn nhreftadaeth Cymru."  

Ewch ar ein tudalennau digwyddiadau am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau gŵyl y banc mis Mai yn safleoedd Cadw:

Hwyl Gŵyl y Banc yng Nghastell Cydweli

Taith Hanes y Tri Chastell yn y Castell Gwyn

Dathlu'r Gwanwyn yng Ngŵyl Natur Castell Rhaglan

Teithiau Cyfnos yn Llys yr Esgob Llandyfái