Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi yng Nghastell Biwmares am ddim!

Dydd Mawrth 10 Chwefror 2015

Gwahoddir ymwelwyr a thrigolion lleol i ymweld â Chastell Biwmares am ddiwrnod o weithgareddau hwyliog i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth, lle bydd grwpiau lleol yn ail-fyw’r gorffennol ac yn trafod popeth Cymreig.

Llun o Castell Biwmares

Castell Biwmares

Dewch i ddysgu am “Stori’r Ddraig”, gwrando ar delynor traddodiadol a bwyta cacen gri neu ddwy efallai!

Gwahoddir teuluoedd i gamu’n ôl i’r gorffennol y dydd Sul hwn ac ymuno gydag un o’n gweithgareddau fel cerddoriaeth ganoloesol a Cheltaidd yn y capel neu eistedd i wrando ar rai o straeon traddodiadol Cymru. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys adar ysglyfaethus wrth i grŵp canoloesol siarad gydag ymwelwyr ynglŷn â sut roedd yr adar yn cael eu defnyddio'r adeg honno. Bydd telynor ifanc yn perfformio yn y ganolfan ymwelwyr fel rhan o’r dathliadau.

Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau diwrnod allan am ddim i’r teulu cyfan, wrth ddarganfod yr atebion i’r cwis castell a chael cyfle i ennill gwobrau gwych. Bydd cyfle i ddilyn taith dywys am ddim sy’n dod â hanes y castell yn fyw.

Dywedodd Mike Williams, Ceidwad Castell Biwmares, “Mae ein hanes Cymreig yn bwysig i ni a pha le gwell i ymweld ag ef na chastell Biwmares i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ac mae’r mynediad am ddim!”

Bydd y digwyddiad am ddim yn digwydd ar 1 Mawrth 2015 rhwng 11.00 a 16.00.

Am fwy o wybodaeth ynglun a safleoedd eraill Cadw sydd yn cymrud rhan i ddathliadau Dydd Gwyl Dewi, darllenwch yr eitem newyddion ar Dydd Gwyl Dewi.