Ymunwch ag Indiana Jones ar antur yn jyngl yn sinema newydd y castell

Dydd Iau 21 Gorffennaf 2016

Bydd Castell godidog Biwmares yn cynnal llu o sgriniadau arbennig ar fachlud haul o ffilmiau gwerthfawr yr haf hwn.

 • Sinema yn y Castell

 • Sinema yn y Castell

  Sinema yn y Castell

 • Sinema yn y Castell

  Sinema yn y Castell

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

Bydd y cadarnle o'r 13eg ganrif yng Ngogledd Cymru yn gweld Indiana Jones yn ymddangos ochr yn ochr â Baloo, yr arth wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru  (Cadw) a Ffilm Cymru Wales gyflwyno antur glasurol Raiders of the Lost Ark ochr yn ochr â fersiwn boblogaidd newydd Disney o The Jungle Book.

Mae un o ffilmiau mwyaf y flwyddyn, The Jungle Book, yn gymysgedd hudol o actio byw gyda CGI arloesol, ac yn cynnwys lleisiau enwog gan gynnwys Bill Murray, Scarlett Johansson, Ben Kingsley, Lupita Nyong'o, ac Idris Elba fel y bygythiol Shere Khan.

Wrth i Steven Spielberg baratoi ffilm newydd sbon Indiana Jones, bydd cynulleidfaoedd yng Nghastell Biwmares yn gallu profi anturiaethau'r archeolegydd eiconig hwn yn siglo trwy fforest law ym Mheriw yn ei ffilm wreiddiol, o'r tu mewn i leoliad hudolus nad oes tebyg iddo. Daw hyn ar amser pan mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd yn dathlu Blwyddyn Antur gydag arddangosfa arbennig Trysorau: Anturiaethau Archeolegol.

Bydd danteithion blasus ar gael gan stondinau bwyd stryd lleol, gan gynnwys pizzas ffres Tan y Ddraig, baristas coffi Espresso Eccellente, Black Dog Wine a mwy.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Rydym yn awyddus iawn i'n safleoedd hanesyddol chwarae eu rhan ym Mlwyddyn Antur Cymru, ac mae'r digwyddiadau sinema awyr agored hyn yn enghreifftiau gwych o ddigwyddiadau yn llawn dychymyg sy'n cael eu cynnal drwyddi draw 2016.”

“Yn ganolog i'r Flwyddyn Antur y mae creu profiadau unigryw i'n hymwelwyr - a bydd cyfuniad creadigol o sinema a threftadaeth yn golygu bod y digwyddiadau hyn yn brofiadau gwirioneddol unigryw."

“Efallai bod cymysgu ffilmiau gyda henebion yn swnio'n anarferol, ond mae'r digwyddiadau hyn yn brawf o sut y mae celfyddydau a threftadaeth yn gallu uno i helpu pobl i weld ein safleoedd eiconig mewn golau newydd."

Cynhelir y sgrinio yn yr awyr agored, o fewn muriau Castell Biwmares. Dewch â'ch cadeiriau a'ch blancedi eich hunain. Cynghorir ymwelwyr i lapio'n gynnes ar gyfer y sioeau.

Mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau o Ganolfan Ucheldre ar 01407 763361.
http://www.ucheldre.org

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn ewch i www.gov.wales/cadw

Rhestr Digwyddiadau

Dydd Gwener 9 Medi
Drysau'n Agor am 6.30pm, ffilm yn dechrau ar fachlud haul (8pm)
Indiana Jones – Raiders of the Lost Ark
Cyf: Steven Spielberg. Gyda Harrison Ford, Karen Allen,  Paul Freeman
USA/1981/115mun/U
Mae'r archeolegydd a'r anturiaethwr Indiana Jones yn cael ei gyflogi gan lywodraeth UDA i ganfod Arch y Cyfamod cyn y Natsïaid.
£12/£7.50

Dydd Sadwrn 10 Medi
Drysau yn Agor am 6.30pm, ffilm yn dechrau ar fachlud haul (8pm)
The Jungle Book
USA/2016/106 mun/PG
Cyf: Jon Favreau. Gyda Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley
Ar ôl i fygythiad gan y teigr Shere Khan orfodi iddo ffoi o'r jyngl, mae Mowgli yn cychwyn ar siwrnai o hunan-ddarganfod gyda help panther, Bagheera, ac arth llawn asbri, Baloo.
£12/£7.50

Am ymholiadau'r wasg, cysylltwch â Ben Hooper:
ben@ffilmcymruwales.com
02920 766931

YNGLŶN Â FFILM CYMRU WALES
Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi datblygiad diwylliant ffilm creadigol, arloesol a chynhwysol. Trwy ariannu a chyngor proffesiynol, rydym yn cefnogi talent sydd eisoes yn bodoli ac egin dalent i greu ffilmiau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, meddwl am syniadau newydd i gael y gorau o werth ffilm, ac ymgysylltu â buddion addysgiadol ac economaidd y mae ffilm yn ei gynnig i ddiwylliant cyfoethog Cymru.