Penwythnos mawr o gerddoriaeth fyw yng Nghstell Caerffili

Dydd Gwener 10 Mehefin 2016

Castell Caerphilly

Castell Caerphilly

Mae’r enwau cyfarwydd Ocean Colour Scene a Tony Hadley yn cwblhau'r freuddwyd am benwythnos gwych o gerddoriaeth yng Nghastell Caerffili ar ddydd Sadwrn 17 Medi a dydd Sul 18 Medi 2016. Bydd y digwyddiad yn cael ei lwyfannu yng nghastell mwyaf Cymru gan yr hyrwyddwr annibynnol o gerddoriaeth sef Orchard Entertainment.

I ddynodi 20 mlynedd ers rhyddhau eu halbwm anhygoel Moseley Shoals, bydd Ocean Colour Scene yn dathlu trwy berfformio yn un o gestyll mwyaf anhygoel Cymru ar ddydd Sadwrn 17 Medi, gyda gwesteion arbennig sef band o Gasnewydd — The Hearts.

Y dydd Sadwrn dilynol sef dydd Sul 18 Medi bydd Tony Hadley o Spandau Ballet yn cloi’r penwythnos o gyngherddau o fewn waliau mewnol Castell Caerffili. Mae Tony Hadley wedi recordio 20 record sengl ac wyth albwm gyda Spandau Ballet cyn dechrau fel canwr ar ben ei hun. Arweiniodd hyn at greu saith albwm a nifer o recordiau sengl llwyddiannus. Mae ei sioeau yn cynnwys caneuon o’r cyfnod diweddar yn ogystal â chlasuron fel True, Gold a Through the Barricades.

Pam ryddhawyd Moseley Shoals gan Ocean Colour Scene yn 1996 doedd neb yn rhagweld y llwyddiant oedd i ddilyn. Dyma gyfnod o egni anhygoel a chyffro arbennig. Yng Nghaerffili fe fyddan nhw’n perfformio’r albwm o’i dechrau i’w diwedd. Mae’r digwyddiad hwn yn dilyn gigs llwyddiannus yn Llundain, Birmingham a Glasgow heb son am Awstralia yn gynharach yn y flwyddyn lle'r oedd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu.

Mae Ocean Colour Scene wedi creu naw albwm. Aeth tri ohonyn nhw’n syth i’r pump uchaf sef yn 1996 Moseley Shoals, 1997 Marchin’ Already a 1999 One from the Modern heb son am y gadwyn o naw can a aeth i’r Ugain Uchaf gan ddechrau gyda The Riverboat Song yn 1996.

Yn ôl Dave Driscoll o Orchard “Mae’n wych i gael gweithio gyda Cadw mewn lleoliad sy’n newydd i ni. Rydyn ni wedi cynnal gigs yng Nghastell Caerdydd eisoes ac yn ystod yr haf hwn fe fyddwn yn cynnal gig yng Nghastell Penfro. Ond, mae Castell Caerffili yn adeilad eiconig a chwbl arbennig. Rydym wrth ein bodd yn dod a chriw mor dalentog i’r dref. Bydd hwn y gìg mwyaf i’w gynnal yn y castell mwyaf.

Tocynnau ar gael o naw o’r gloch y bore, dydd Gwener, 10 Mehefin o’r Swyddfa Docynnau 02920 230130 www.ticketmaster.co.uk Sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon a Ticketline UK, Caerdydd.