Adar a brwydrau i lanio yng Nghaerffili

Dydd Iau 04 Chwefror 2016

Bydd rhyfelwyr wedi’u gwisgo mewn arfwisgoedd, marchogion yn trin cleddyfau a llu o adar ysglyfaethus i gyd yn glanio yng Nghastell Caerffili o ddydd Llun i ddydd Gwener (15 – 19 Chwefror), wrth i’r safle Cadw enfawr gynnal rhaglen yn llawn digwyddiadau Canoloesol dros hanner tymor.

Castell Caerphilly

Adar a brwydrau i lanio yng Nghaerffili

Ddydd Llun a dydd Mawrth, bydd grŵp ail-greu The Prince’s Retinue yn dod i’r Neuadd Fawr i ymarfer technegau ymladd traddodiadol o’r 12fed ganrif o flaen cynulleidfa ar ffurf brwydrau un i un yn defnyddio arfau Canoloesol.

Bydd arbenigwyr yno i ddysgu teuluoedd am sut roedden nhw’n amddiffyn eu hunain bryd hynny – o arfwisgoedd a durwisgoedd trwm i safiadau ymladd amddiffynnol.

Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu rhoi cynnig ar grefftau Canoloesol fel rhan o’r digwyddiadau.

Yna bydd amrywiaeth o adar ysglyfaethus trawiadol - gan gynnwys tylluanod, eryrod a fwlturiaid - yn cyrraedd y castell ddydd Mercher am ddiwrnod o hebogyddiaeth i’r teulu cyfan.  

Bydd plant ac oedolion yn cael y cyfle i gwrdd â’r adar a’u trin drwy gydol y diwrnod am £1 yr un yn unig. Hefyd, cynhelir arddangosfeydd hebogyddiaeth am 12.30 p.m ac eto am 2.30 p.m, pan fydd hyfforddwyr o Hebogyddiaeth Sir Benfro yn dangos y creaduriaid anhygoel hyn yn hedfan.

Ddydd Iau a dydd Gwener, bydd y grŵp Free Men of Gwent yn dod i’r safle i ail-greu brwydrau o’r 14eg a’r 15fed ganrif – a fydd yn gyfle i’r ymwelwyr dros hanner tymor weld sut mae rhyfela Canoloesol wedi newid dros y 300 mlynedd diwethaf.

I’r ymwelwyr hynny sy’n gobeithio cael eu dwylo ar arfau Canoloesol, bydd cyfle hefyd i roi cynnig ar saethyddiaeth.

Bydd y ddau ddigwyddiad wedi’u hail-greu yn cael eu cynnal yn y Neuadd Fawr ac felly’n addas ar gyfer pob tywydd, ond rhaid i’r tywydd fod yn sych cyn y gellir cynnal y sesiwn hebogyddiaeth.  

Dywedodd Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae rhaglen Cadw o ddigwyddiadau amrywiol wedi’i chynllunio’n benodol i helpu’r bobl leol a’r twristiaid i weld y gorau o Gymru yn ystod Blwyddyn Antur 2016. Rwy’n annog pobl i ymweld â safleoedd hanesyddol a chymryd rhan yn ein rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous yr hanner tymor hwn er mwyn darganfod mwy am hanes arbennig Cymru drwy brofiadau hwyl, ymarferol sy’n llawn antur.

P’un ai byddwch yn dewis cael picnic yn un o’r cestyll sydd â statws Safle Treftadaeth y Byd yng ngogledd Cymru neu’n gwylio heuldro’n gwawrio yn yr haf mewn siambr gladdu neolithig, gallwn fod yn siŵr na fydd ein cofadeiliau hanesyddol yn siomi’r rhai hynny fydd yn dod i Gymru eleni i chwilio am antur.”

Mae pris y digwyddiad yn rhan o bris mynediad y safle (£5.50 oedolyn, £16.50 teulu a £4.10 pris gostyngol) a bydd aelodau Cadw, gan gynnwys y rheini a fydd yn ymaelodi yn ystod y digwyddiad, yn gallu dychwelyd dro ar ôl tro am ddim. Cynhelir y digwyddiadau rhwng 11 a.m. a 4 p.m. bob dydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cadw.gov.wales/events.