Algâu gwyrddlas yng Nghastell Caerffili — canllaw pwysig i ymwelwyr

Dydd Llun 30 Mehefin 2014

Gwahardd pysgota a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r ffos yng Nghastell Caerffili am y tro.

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Rydym am rybuddio ymwelwyr i Gastell Caerffili bod y dyfroedd yn y ffos yn cynnwys algâu gwyrddlas ar hyn o bryd a all fod yn wenwynig i bobl ac anifeiliaid.

Rydym yn argymell yn gryf y dylai ein hymwelwyr gadw draw o'r dŵr — a chadw eu hanifeiliaid anwes draw hefyd — oherwydd gall y gwenwyn y mae'r algâu yn ei gynhyrchu achosi salwch difrifol.

Gwahardd pysgota a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r ffos yng Nghastell Caerffili am y tro.

Beth yw algâu gwyrddlas?

Mae amrywiaeth eang o algâu gwyrddlas (cyanobacteria) wedi ymddangos. Mewn dyfroedd croyw, cânt eu dal yn y dŵr neu byddant yn cydio yn y creigiau ac arwynebau eraill.

Mae algâu gwyrddlas a grwpiau eraill o algâu yn gyfranwyr pwysig i fioleg dyfrol dyfroedd croyw a morol.

Maent yn gynhyrchwyr sylfaenol sy'n gwneud y canlynol:

  • troi golau'r haul yn egni drwy ffotosynthesis
  • rhyddhau ocsigen a charbon deuocsid i'r dŵr
  • amsugno mwynau
  • cynhyrchu sylweddau sy'n cynnal y gadwyn fwyd.

Er mwyn i algâu gwyrddlas dyfu, mae angen maetholion arnynt sy'n bodoli mewn amrywiaeth o ffurfiau mewn dŵr croyw. Mae'r algâu yn eu defnyddio'n uniongyrchol.