Cadw yn codi ofn dros Galan Gaeaf yn safleoedd hanesyddol Cymru

Dydd Mercher 15 Hydref 2014

Pwmpen

Pwmpen

Bydd Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn manteisio i’r eithaf ar awyrgylch hynod ei henebion hanesyddol y Calan Gaeaf hwn (31 Hydref), drwy eich gwahodd i ddilyn llwybrau arswyd ac i gymryd rhan mewn teithiau dehongli byw, sesiynau adrodd storïau, a digwyddiadau a fydd yn codi gwallt eich pen mewn safleoedd ar hyd a lled Cymru.

Bydd rhaglen lawn o ddigwyddiadau yn helpu ymwelwyr i ddarganfod straeon arswydus rai o safleoedd prydferthaf ond iasol Cymru, o chwedl marchog Castell Coch i ysbryd Castell Raglan, Ysbryd y Bardd.

Mae mwy na dwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â 129 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn i fwynhau cestyll cofiadwy, palasau, abatai, a henebion diwydiannol a chynhanes; ond mae Calan Gaeaf yn gyfle prin i ymwelwyr gael blas ar y safleoedd ar ôl iddi dywyllu.

Dywedodd Ffion Reynolds, rheolwr treftadaeth a’r celfyddydau Cadw: “Mae awyrgylch iasol a hanes safleoedd hanesyddol Cymru, sy’n aml yn hanes gwaedlyd, yn eu gwneud yn lleoliadau perffaith i greu naws wirioneddol frawychus dros galan Gaeaf.

“Ers blynyddoedd, rydym wedi clywed adroddiadau am ddigwyddiadau rhyfedd ac anesboniadwy yn safleoedd Cadw. Mae rhaglen digwyddiadau Calan Gaeaf eleni yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddarganfod y straeon hynod sy’n gwneud y safleoedd mor arbennig.”

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae rhaglen digwyddiadau amrywiol a llawn Cadw yn rhoi cyfle i ymwelwyr ymgysylltu â threftadaeth mewn ffordd gyffrous, a bydd hyn yn denu hyd yn oed fwy o bobl i fwynhau henebion hanesyddol diddorol Cymru.”

I weld y rhaglen digwyddiadau lawn dros Galan Gaeaf, ewch i'n tudalen Dod o hyd i Ddigwyddiadau.