Cadw yn lansio cystadleuaeth Llun Teulu gan roi cyfle i deuluoedd deithio’n ôl mewn amser

Dydd Gwener 23 Mai 2014

Mae Cadw wedi dechrau chwilio am deuluoedd go iawn o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Llun Teulu Cadw a bod yn rhan o’i ymgyrch ar gyfer yr haf.

Teulu yn ymweld a Castell Caerffili

Teulu yn ymweld a Castell Caerffili

Bydd y pedwar teulu buddugol, a fydd yn cael eu dewis o gategorïau rhanbarthol, yn ymddangos ar draws ymgyrch hysbysebu Cadw ar gyfer yr haf, ac yn cael mynediad am ddim i safleoedd Cadw am flwyddyn, yn ogystal â mynediad i ddigwyddiadau dethol y mae angen tocynnau ar eu cyfer.

Mae Cadw yn gofalu am 129 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru, a’r rheini’n cynnwys cestyll canoloesol, adfeilion Rhufeinig, siambrau claddu hynafol, safleoedd diwydiannol anfarwol, abatai hudolus a phalasau mawreddog. A nawr, mae’n chwilio am deuluoedd a fyddai wrth eu boddau’n treulio’r haf yn eu mwynhau.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Nod yr ymgyrch yw ennyn diddordeb teuluoedd mewn henebion hanesyddol ledled Cymru, gan eu hannog i ymweld â nhw a’u mwynhau yn ystod tymor yr haf.  

'Mae’n bwysig edrych ar ffyrdd newydd o annog ymwelwyr i gael blas ar hanes Cymru a’i ddathlu. Mae'r ymgyrch hon yn enghraifft dda o ddefnyddio adnoddau cyfoes fel y cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd yn nhreftadaeth Cymru.'

Mae’r gystadleuaeth, sydd ar agor tan 9 Mehefin, yn gwahodd teuluoedd i gymryd rhan drwy gyfrwng ap pwrpasol ar dudalen Facebook Cadw. 

Mae’n rhaid i gystadleuwyr gyflwyno llun diweddar o’u teulu ac egluro sut bydden nhw’n cychwyn ar antur yn ôl mewn amser yn safleoedd Cadw yn ystod yr haf.

Bydd pob cynnig yn cael ei ddangos mewn oriel ar yr ap, a bydd defnyddwyr Facebook yn cael eu gwahodd i ‘hoffi’ eu ffefryn er mwyn pleidleisio am yr enillwyr. Y teuluoedd sydd wedi cael y nifer fwyaf yn eu ‘hoffi’ o bob categori rhanbarthol — gogledd-orllewin/canolbarth Cymru, gogledd-ddwyrain/canolbarth Cymru, de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru — fydd yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Llun Teulu Cadw.  

Sut i gymryd rhan

  • Ewch i facebook.com/cadwwales
  • ‘Hoffwch’ y dudalen i ddechrau defnyddio’r ap. (Nodwch nad yw'r ap Facebook yn gweithio ar ffonau clyfar.)
  • Defnyddiwch yr ap i lwytho llun diweddar o’ch teulu i fyny a dywedwch wrth Cadw sut byddech chi’n cychwyn teithio’n ôl mewn amser a pham rydych chi’n haeddu ennill (gallwch ddod o hyd i’r ap wrth ymyl y lluniau a ‘Hoffi’ yn y bar offer wrth frig y dudalen)
  • Rhowch eich manylion cyswllt
  • Pan fydd eich cynnig yn ymddangos yn yr oriel, ewch ati i’w rannu a gofyn i’ch ffrindiau ar Facebook bleidleisio! Y cynnig sydd wedi’i ‘hoffi’ fwyaf o bob rhanbarth fydd yn ennill!

Telerau ac Amodau’r gystadleuaeth