Safleoedd Cadw’n agor eu drysau ar gyfer penwythnos o dreftadaeth am ddim

Dydd Mawrth 23 Medi 2014

Kate Clark a Ken Skates AC gyda phlant o Ysgol Gynradd Cefn

Prif Weithredwr Cadw, Kate Clark, a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC, gyda phlant o Ysgol Gynradd Cefn.

Bydd dros 20 o atyniadau hanesyddol mwyaf poblogaidd Cymru’n agor eu drysau am ddim i filoedd o ymwelwyr y penwythnos hwn, meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog newydd dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth heddiw (dydd Mawrth, 23 Medi).

Fel rhan o ddathliadau Drysau Agored, mae Cadw wedi rhyddhau 10,000 o docynnau am ddim ar gyfer 23 o’i safleoedd, i’w defnyddio ar ddydd Sadwrn, 27 Medi a dydd Sul, 28 Medi.

Mae cestyll Caernarfon, Conwy a Chaerffili, sydd ymhlith y deg o atyniadau mwyaf poblogaidd y mae’n rhaid talu amdanynt yng Nghymru, ymhlith rhai o’r safleoedd sy’n cymryd rhan yn y cynllun, sy’n ceisio annog pobl i ddysgu am hanes Cymru.

Mae Drysau Agored, y digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru, wedi arwain at gannoedd o leoliadau eiconig ledled Cymru’n cynnig mynediad am ddim i filoedd o ymwelwyr yn ystod mis Medi. Mae nifer o safleoedd hanesyddol eraill, sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd, hefyd yn rhoi cyfle prin i bobl gael cipolwg tu ôl i’w drysau.

Eleni, am y tro cyntaf, mae Cadw wedi trefnu a thalu am y digwyddiad blynyddol, fel rhan o'i ddathliadau pen-blwydd yn 30.

Dywedodd Mr Skates: “Mae Cadw wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod treftadaeth ar gael i bawb, ac yn ein barn ni, dyma’r ffordd berffaith o annog pobl i ymchwilio i hanes cyfoethog Cymru.

“Mae Drysau Agored yn dangos ein treftadaeth anhygoel, ac roedden ni’n teimlo ei bod yn bwysig bod safleoedd Cadw’n ymuno â’r cannoedd o leoliadau yng Nghymru sydd wedi cymryd rhan yn y dathliadau eleni.
“Rydyn ni’n gobeithio gweld miloedd o bobl yn dysgu am y straeon dramatig yn safleoedd Cadw ar hyd a lled Cymru y penwythnos yma.”

Gwnaed y cyhoeddiad gan Mr Skates yng Nghastell Caerffili, lle’r oedd yn ymweld â phlant o Ysgol Gynradd y Cefn, ym Mhontypridd, a oedd yno ar ymweliad addysgol am ddim.

Roedd dros 2,300 o ddisgyblion wedi ymweld â Chastell Caerffili yn y flwyddyn academaidd flaenorol fel rhan o raglen addysg am ddim Cadw i ysgolion.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru i gael mynediad am ddim i un o safleoedd Cadw y penwythnos hwn, ewch i'n tudalen Drysau Agored.