Cadw'n cyflwyno fideo 'trwy lygaid marchog' cyn brwydrau gŵyl y banc

Dydd Iau 20 Awst 2015

???cadw.media.no_js???

Bydd teuluoedd ledled Cymru'n gallu profi brwydrau gwefreiddiol dros benwythnos gŵyl y banc (29-31 Awst) wrth i gestyll Biwmares, Caerffili a Gwyn gynnig rhaglenni llawn digwyddiadau canoloesol cyffrous.

Er mwyn gosod y cyd-destun, mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi cyflwyno fideo newydd sy'n gadael i'r gwylwyr brofi tanbeidrwydd y brwydro — o safbwynt rhyfelwr o Gymru o'r 13eg ganrif.

Mae modd gwylio'r fideo newydd, ‘trwy lygaid marchog’, ar sianel YouTube Cadw. Cafodd y fideo ei greu drwy osod camerâu  diffiniad uchel ar yr arbenigwyr a oedd yn ail-greu sefyllfa mewn digwyddiad diweddar yng Nghastell Harlech.

Mae modd gwylio brwydr dau aelod o Farchogion Ardudwy yn mynd benben â'i gilydd — a phrofi sut beth yw trechu gwrthwynebwr mewn brwydr wyllt, drwy fiswrn un o'r brwydrwyr.

Bydd golygfeydd o'r fideo'n cael eu hail-greu o flaen cynulleidfa fyw yn ystod y digwyddiadau yn y castell, sy'n cynnwys Gŵyl Ganoloesol Biwmares — gŵyl hynod o boblogaidd (29-31 Awst).  

Bydd marchogion sy'n barod i frwydro yn ymweld â Chastell Dinbych hefyd dros y penwythnos hir, wrth i'r castell gynnal digwyddiad llawn hwyl, ymarferol i bawb o bob oed, lle daw hanes yn fyw.

Wrth siarad am raglen Cadw o ddigwyddiadau addas i'r teulu cyfan dros ŵyl y banc, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae mwy na dwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â’r safleoedd treftadaeth y mae Llywodraeth Cymru'n gofalu amdanyn nhw bob blwyddyn, a gyda digwyddiadau wedi’u trefnu ledled Cymru, mae gŵyl y banc yr haf yn amser perffaith i’r teulu cyfan astudio’r gwahanol oesoedd a gweithredu’n ymarferol wrth ddysgu am orffennol rhyfeddol ein gwlad ni.”

Mae brwydrau gŵyl y banc yn rhan o weithgareddau llawn dychymyg Cadw dros yr haf, lle mae safleoedd hanesyddol ledled Cymru wedi cael cestyll gwynt, cestyll tywod a gemau bwrdd anferth fel rhan o'i ymgyrch Paciwch eich Dychymyg.

Rhestr o Ddigwyddiadau Gŵyl y Banc

Gŵyl Ganoloesol Biwmares —  29-31 Awst 10am-5pm

Digwyddiad epig dros dri diwrnod mewn castell anhygoel. Ymunwch â Cadw ar gyfer ail-greu brwydrau, gornestau cleddyfau, arddangosiadau coginio a chrefftau canoloesol — a chyfle i gwrdd â draig sy'n chwythu tân.

Hwyl Gŵyl y Banc yng Nghastell Caerffili — 30-31 Awst 11am-4pm

Camwch yn ôl i'r gorffennol yng Nghastell godidog Caerffili dros benwythnos gŵyl y banc. Cyfle i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwylio'r castell campus hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. A chofiwch am y digwyddiad ail-greu brwydrau gwefreiddiol!

Hwyl Gŵyl y Banc yng Nghastell Dinbych — 30-31 Awst 11am-4pm

Cyfle i brofi bywyd y canol oesoedd o fewn adfeilion atmosfferig castell o'r drydedd ganrif ar ddeg.  Dau ddiwrnod o hanes byw, gan gynnwys arddangosiadau crefft a'r cyfle i gwrdd â marchogion go iawn.

Hwyl Gŵyl y Banc yng Nghastell Gwyn — 30 Awst 11am-4pm

Peidiwch â cholli'r grŵp ail-greu enwog, Marcher Stuarts, yng Nghastell Gwyn dros benwythnos gŵyl y banc. Bydd y diwrnod arbennig hwn o hwyl i'r teulu'n cynnwys ail-greu brwydrau — gan gynnwys y cyfle prin i weld mwsgedi a chanonau go iawn yn cael eu tanio.

I weld rhestr lawn o raglen ddigwyddiadau Cadw, ewch i www.cadw.wales.gov.uk/events, dilynwch @CadwWales neu @CadwCymru ar Twitter chwiliwch am Cadw ar Facebook.