Lle blaenllaw i replica o Gastell Caernarfon mewn arddangosfa Lego yn yr Unol Daleithiau

Dydd Gwener 19 Mehefin 2015

???cadw.media.no_js???

Mae Castell Caernarfon dros 700 mlwydd oed. Mae'n sefyll yn fawreddog dros y dref ac yn edrych dros y Fenai, a’r penwythnos hwn mae replica manwl o’r castell yn cael lle blaenllaw mewn arddangosfa Lego yn yr Unol Daleithiau, lle mae'n taflu ei gysgod dros longau gofod, robotiaid ac arch-arwyr.

Bob Carney, meddyg gynt o Illinois sydd wedi creu’r replica anferthol. Daeth Mr Carney i sylw’r cyfryngau yn gynharach eleni gyda’i fideo hyfryd o amser wedi'i gyflymu, yn ei ddangos yn adeiladu Castell Rhuddlan gan ddefnyddio mwy na 60,000 o friciau.

Cludodd Mr Carney’r replica cyflawn o Gastell Caernarfon i Chicago ar gyfer confensiwn blynyddol Brickworld. Ymunodd â Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, unwaith yn rhagor, i greu fideo arall gydag amser wedi'i gyflymu i'w ddangos ochr yn ochr â'i greadigaeth.

Defnyddiwyd dros 6,000 o ddelweddau unigol i greu’r fideo hwn – bron i dair gwaith y nifer a ddefnyddiwyd ar gyfer Rhuddlan. Mae’r model yn cynnwys 10,000 o friciau ychwanegol, dros 70,000 i gyd!

Wrth wylio’r castell yn cael ei greu dros gyfnod o dri munud, gallwch weld marchogion yn ymddangos, rhwyfwyr yn mwynhau fersiwn Lego o'r Fenai a hyd yn oed draig goch yn hedfan fry uwchben preswylwyr bach y castell.

Mae’r fideo wedi cael ei ryddhau ar ein sianel YouTube heddiw fel rhan o’r ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ Cadw wedi llwyddo i godi ymwybyddiaeth a chynnau diddordeb mewn treftadaeth Cymru ymhlith cynulleidfaoedd newydd ledled Cymru.

“Ers lansio’r ymgyrch gyda fideo Mr Carney o Gastell Rhuddlan, rydyn ni wedi gweld plant o bob cwr o Gymru’n cael eu hysbrydoli i greu eu cestyll eu hunain o fewn muriau cestyll go-iawn, a chreu eu replica eu hunain o'n safleoedd hanesyddol gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau o'u cartrefi, ond yn bwysicach byth gan ddefnyddio’u dychymyg.

Mae’r ymgyrch wedi annog plant a’u rhieni i werthfawrogi ein treftadaeth unigryw mewn ffordd sy’n hwyliog ac sy’n ennyn diddordeb, a hynny wrth archwilio a mwynhau eu safleoedd treftadaeth lleol.”

Cafodd Mr Carney bythefnos i ffwrdd o weithio ar Gastell Caernarfon ym mis Mai, a daeth i Gymru, gan ymweld â dros 20 o’r safleoedd hanesyddol. Dywedodd: “Cymerodd dros dri mis i adeiladu castell Caernarfon, gan gynnwys yr amser a gymerais i ymweld â’r safle fy hun.

“Roedd cludo’r 70,000 o friciau dros 700 milltir i Chicago yn her ynddo’i hun, ond mae wedi bod yn werth chweil gweld y cannoedd o bobl sy’n mwynhau Lego yn dod i’w weld dros y dyddiau diwethaf.
“Rwyf wir wedi mwynhau gweithio gyda Cadw a chefnogi ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg' - gobeithio bod yr ymgyrch wedi ysbrydoli plant ac oedolion yng Nghymru i archwilio’u treftadaeth anhygoel.”

Mae rhagor o wybodaeth ar yr ymgyrch 'Paciwch eich Dychymyg' ar gael ar ardal Hwyl ar ein wefan.