Castell Caernarfon yn bwrw goleuni newydd ar glefyd gwanychol

Dydd Mercher 07 Hydref 2015

Rhoddodd Cadw ganiatâd arbennig i oleuo Castell Caernarfon mewn golau gwyrddlas nos Fercher 7 Hydref fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth o Niwralgia Trigeminol.

  • Llun o Castell Caernarfon

    Castell Caernarfon

  • Llun o Castell Caernarfon

    Castell Caernarfon

  • Llun o Castell Caernarfon

    Castell Caernarfon

Cafodd y golau gwyrddlas ei daflunio ar furiau’r castell er mwyn tynnu sylw at glefyd gwanychol sy’n effeithio ar filoedd o bobl bob blwyddyn.

Cyflwr poen cronig yw niwralgia trigeminol sy’n effeithio ar y 5ed nerf creuanol, un o’r nerfau sydd wedi’i dosbarthu’n fwyaf eang yn y pen. Mae’n fath o boen niwropathig sy’n achosi poen sydyn ac eithriadol, fel llosgi, sy’n creu sioc i’r pen a’r wyneb.

Roedd Sgwâr Trafalgar a Rhaeadr Niagra ymhlith yr adeiladau a’r safleoedd eiconig eraill a gafodd eu goleuo ledled y byd ar y diwrnod arbennig hwn.  

Mae rhagor o fanylion am Niwralgia Trigeminol, gan gynnwys gwybodaeth am yr adeiladau eraill a gododd ymwybyddiaeth o’r cyflwr, i’w cael ar wefan TNnME  neu ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddilyn @TNNME neu chwilio am yr hashnod #TurnTheWorldTeal.