Castell Caernarfon i gynnal cynhadledd WH:UK

Dydd Llun 26 Medi 2016

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Cestyll a Muriau Trefi Brenin Edward I yn dathlu 30 mlynedd o statws Safle Treftadaeth y Byd trwy groesawu cynrychiolwyr o ddiwydiant treftadaeth y DU.

Bydd Cestyll Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares — sydd ar y cyd yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO — yn cynnal cynhadledd flynyddol Treftadaeth y Byd y DU ar 10–11 Hydref.

Bydd y gynhadledd yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn treftadaeth, ac yn enwedig y rheini sy'n gweithio yn y diwydiant, i fwynhau tridiau o rwydweithio, siaradwyr, gweithdai ac ymweliadau, gan gynnwys teithiau o amgylch y cestyll ac ag Amgueddfa Lechi Cymru sydd gerllaw yn Llanberis.

Bydd y gynhadledd yn trafod y thema "Pam mae Treftadaeth y Byd o Bwys", ac ymhlith y siaradwyr fydd:
• Helen Maclagan, Comisiwn Cenedlaethol y DU dros UNESCO
• Syr Neil Cossons OBE, Ymddiriedolwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri
• Sally Smith, British Council
• Marcello Sanguinetti a Sue Davies, Amgueddfa Gibraltar
• Sam Rose, Cadeirydd WH:UK

Mae rhaglen lawn o siaradwyr a digwyddiadau ar gael ar-lein yma.

Sut ydw i'n cadw lle?

Mae'r tocynnau yn amrywio o rai am ddim i aelodau pleidleisio WH:UK, i £150 ar gyfer y rhai nad ydynt yn aelodau sy'n mynychu'r ddau ddiwrnod, a bydd myfyrwyr yn talu ffi ostyngol o £30 y dydd yn unig. Gellir cadw tocynnau ar-lein yma.