Ymgais Castell Caerffili i fod yn rhan o hanes LEGO

Dydd Iau 25 Awst 2016

Castell Caerffili

Castell Caerffili 

Gallai Castell Caerffili fod yn set LEGO swyddogol yn fuan, ac fe allwch chi helpu i wneud i hynny ddigwydd.

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi cynnig replica o'r castell enwog, a gomisiynwyd yn arbennig, yng nghystadleuaeth LEGO Ideas - proses lle bydd yn cael ei ystyried ar gyfer ei ryddhau'n swyddogol os caiff ddigon gefnogaeth gan y cyhoedd.

Mae'r model, a grëwyd gan yr artist LEGO Adeel Zubair o Little Big Art, wedi cael ei wneud yn arddull nwyddau pensaernïaeth poblogaidd y cwmni, ac mae ar gael ar-lein ar gyfer pleidleisio cyhoeddus yma.

Unwaith y bydd y model wedi cael cefnogaeth 10,000 o ddefnyddwyr, bydd panel o arbenigwyr LEGO yn penderfynu a ddylai'r model gael ei gynhyrchu - os bydd yn llwyddiannus, hwn fydd y pecyn LEGO cyntaf i gael ei ysbrydoli gan Gymru yn hanes 84 mlynedd y cwmni, a bydd ar gael yn fyd-eang.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae gan Gymru hanes anhygoel rydyn ni i gyd yn hynod o falch ohono, ac mae Castell Caerffili yn haeddu ei le yn y dewis o nwyddau pensaernïaeth LEGO ochr yn ochr â'r Louvre ym Mharis a phont Rialto Fenis.

“Rwy'n gobeithio y bydd pobl Cymru yn cefnogi ein cais, a allai weld y model ar gael mewn siopau LEGO ledled y byd - pwy a ŵyr, efallai y byddwn ni hyd yn oed yn gweld casgliad Cymreig rhyw ddiwrnod yn cynnwys mwy o'n safleoedd ysbrydoledig.”

Mae'r dyluniad mini yn cynnwys baneri Cymru a'r gyfres o ffosydd a thŵr ar ogwydd sy'n gwneud Caerffili mor eiconig.

“Mae hwn wedi bod yn brosiect gwych, llawn hwyl gyda Cadw,” meddai Andy Morris, perchennog Little Big Art.

“Cymerodd y castell go iawn dair blynedd i’w adeiladu, rhwng 1268 a 1271, ond rydyn ni’n gobeithio y gallech orffen hwn ychydig yn gyflymach!

“Mae'n wych meddwl y gallai pobl ledled y byd gael y cyfle i greu castell mwyaf Cymru ac yna ei ddal ar gledr eu dwylo.”

Er mwyn cefnogi Castell Caerffili drwy gydol y broses LEGO Ideas, ewch i: https://ideas.lego.com/projects/150517.