Castell Coch a Chastell Carreg Cennen i gael eu hailenwi yn China

Dydd Gwener 05 Rhagfyr 2014

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Carreg Cennen

  Castell Carreg Cennen

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Carreg Cennen

  Castell Carreg Cennen

Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch wedi’u dewis i fod yn rhan o ymgyrch farchnata newydd sydd wedi’i chreu i annog pobl China i ddysgu mwy am rai o lefydd llai adnabyddus Prydain drwy roi enwau newydd iddyn nhw.

Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch yn ddau o 101 o lefydd diddorol o gwmpas Prydain sydd wedi’u dewis gan yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol VisitBritain. Bydd y ddau le yn rhan o ymgyrch arloesol sy’n gwahodd pobl China i gynnig yr enwau Tsieinëeg mwyaf addas, difyr, ystyrlon a chofiadwy ar lefydd, digwyddiadau a phethau ym Mhrydain.

Dros gyfnod o ddeg wythnos, bydd VisitBritain yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau hysbysebu ar-lein ac fel arall, drwy gyfryngau cymdeithasol a digidol a chysylltiadau cyfryngol i wahodd pobl yn China i roi cynnig ar 'GREAT Chinese Names for GREAT Britain'. Mae’r ymgyrch yn gobeithio helpu denu mwy fyth i ymwelwyr o farchnad dwristiaeth gynyddol China, ac annog ymhelwyr o China i deithio’n ehangach o gwmpas Prydain.

Mae’r cestyll hyn sy’n eiddo i Cadw wedi’u dewis fel rhai a all fod o ddiddordeb mawr i bobl China ond nad oes iddyn nhw enwau hyd yma mewn Tsieinëeg.

Dywedodd Joss Croft, Cyfarwyddwr Marchnata gyda VisitBritain: 'Mae enwau’n bwysig iawn yn China, a bydd yr ymgyrch yn codi proffil Castell Carreg Cennen a Chastell Coch — ac wrth gwrs bydd hynny’n arwain at fwy o ymweliadau o wlad sydd mor broffidiol.

'Mae hyn yn ffordd ddifyr o wneud i bobl China feddwl am rai o lefydd ym Mhrydain a’u disgrifio, yn enwedig gan fod rhai enwau Cymraeg/Saesneg rhai o’r llefydd neu’r pethau hyn yn ddiystyr neu’n anodd eu cyfieithu’n llythrennol, neu hyd yn oed yn anodd i bobl China eu hynganu.

'Ond dydy’r ymgyrch ddim yn gorffen yn y fan honno, oherwydd hoffem i gymunedau lleol ei chefnogi ac awgrymu llefydd a lleoliadau eraill i’w hailenwi drwy gyfrwng #greatnames.'

Yn 2013 China oedd y 13edd farchnad dwristiaeth ym Mhrydain o ran refeniw, ac eleni, am y tro cyntaf, disgwylir y bydd mwy na 100 miliwn o bobl o China yn teithio dramor.

Mae’r enwau Tsieinëeg newydd yn debygol o gael eu cyhoeddi ym mis Mawrth. Yn y cyfamser, bydd croeso i bob awgrym drwy gyfrwng #greatnames hashnod.

Am fwy o wybodaeth ewch i greatnames.visitbritain.com