Tylwyth teg Castell Coch yn dod allan i chwarae — diolch i lwybr realiti estynedig

Dydd Mercher 17 Mai 2017

  • Castell Coch Tylwyth teg

  • ???cadw.media.no_js???

Bydd ymwelwyr â chastell tylwyth teg Cymru — Castell Coch — yn awr yn gallu ‘gweld’ preswylwyr chwedlonol y safle, wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) ddadorchuddio llwybr ‘gweld tylwyth teg’ newydd.

Drwy ddefnyddio technoleg realiti estynedig, daw’r llwybr yn un o’r nodweddion parhaol ar y safle gan ddilyn cynllun peilot llwyddiannus a welodd deuluoedd yn chwilio am ddrysau tylwyth teg bychain a ffigurau bach wedi eu cuddio o gwmpas y castell – gan arwain at gynnydd anferth o 102% yn nifer yr ymwelwyr dros hanner tymor mis Hydref.  

Fel rhan o ap presennol existing Cadw gwahoddir defnyddwyr i ‘weld’ a chasglu deg gwahanol fath o dylwyth teg o gwmpas y safle lledrithiol hwn - pob un gydag enw Cymraeg traddodiadol.

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru: “Yn dilyn llwyddiant ysgubol Wythnos y Tylwyth Teg yng Nghastell Coch, rydym yn falch iawn o roi’r syniad o ‘weld tylwyth teg’ ar lwyfan digidol cyffrous a pharhaol.

“O ddechreuad canoloesol eithaf cyffredin i’w ysblander yn ystod oes Fictoria, mae gan Gastell Coch hanes drwy’r oesoedd. A bydd y llwybr ‘gweld’ tylwyth teg yn gadael i ymwelwyr dyrchu i’r hanes cyfareddol hwn gan ddathlu enw cyfoes y safle fel 'castell tylwyth teg Cymru'.

“Nid yw’r llwybr digidol ond yn un o'r profiadau newydd a chyffrous a gyflwynir i ymwelwyr drwy ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw sy’n ceisio ail-greu chwedlau a hanesion hynod y wlad yn ystod Blwyddyn Chwedlau 2017 Croeso Cymru.”

Gall ymwelwyr â Chastell Coch fynd ar y llwybr gweld tylwyth teg drwy lawrlwytho (neu ddiweddaru) ap Cadw – sydd ar gael i ddefnyddwyr iPhone ac Android yma. Er mwyn sicrhau bod eich ffôn / tabled yn gallu gweld tylwyth teg, gwnewch yn siŵr bod ganddo’r feddalwedd ddiweddaraf. Nodwch fod llwybr y tylwyth teg angen Android 5 neu Apple 4s/iOS 9 neu uwch.

Am fwy o wybodaeth, dowch o hyd i Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.