Goleuadau gwych - llifoleuadau yn arddull ‘Frozen’ yn addurno Castell Coch yn barod ar gyfer y Nadolig

Dydd Mercher 02 Rhagfyr 2015

  • Castell Coch

    Castell Coch

  • Castell Coch

    Castell Coch

  • Castell Coch

    Castell Coch

Mae’n cael ei alw’n gastell y tylwyth teg, ac o heddiw ymlaen (dydd Mawrth, 1 Rhagfyr) bydd y rheini sy’n teithio ar hyd yr A470 yn gallu gweld ‘palas iâ’ Cymru ar ei newydd wedd ar ôl i Lywodraeth Cymru droi’r castell eiconig, Castell Coch, yn las ar gyfer y cyfnod yn arwain at Nadolig 2015.

Mae’r castell wedi cael ei weddnewid fel rhan o ymgyrch Nadolig, ‘Anturiaethau Arallfydol’, Llywodraeth Cymru.

Cafodd y fideo hyfryd hwn o amser yn mynd heibio dros nos ei ryddhau fel rhan o'r ymgyrch hefyd, i hyrwyddo aelodaeth rhodd Cadw yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Mae prisiau aelodaeth rhodd yn dechrau o £16 ac mae’n golygu y gallwch gael mynediad diderfyn i safleoedd Cadw ar hyd a lled Cymru.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Drwy gydol y flwyddyn, mae safleoedd hanesyddol Cymru yn tanio ein dychymyg, a dros y Nadolig, roedden ni’n dymuno creu rhywbeth trawiadol yn weledol i blant ac oedolion ei fwynhau.

“Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o ddod â’n treftadaeth anhygoel yn fyw a gobeithio y bydd y goleuadau hyn yng Nghastell Coch yn helpu pobl i werthfawrogi’r safle hynod hwn.”

Ewch i’r dudalen ddigwyddiadau i gael dod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn safleoedd Cadw dros yr ŵyl.