Adeiladu dyfodol Oes Haearn yn Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Dydd Mercher 28 Mai 2014

Bydd bywyd teuluol yn yr Oes Haearn yn teimlo’n agosach nag erioed wrth i’r gwaith o ailddatblygu atyniad ymwelwyr unigryw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fynd rhagddo.

Adeiladu dyfodol Oes Haearn yn Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Adeiladu dyfodol Oes Haearn yn Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae’r gwaith yn prysuro i ddatblygu Pentref Oes Haearn Castell Henllys a chreu canolfan ymwelwyr newydd gydag arddangosfeydd rhyngweithiol, siop a chaffi.
 
Mae’r atyniad poblogaidd, sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn derbyn cyllid at y prosiect gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw (a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop – ERDF) a Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol Croeso Cymru (a ariennir gan ERDF).

Mae’r cyllid wedi talu am estyniad i’r adeilad presennol, arddangosfeydd newydd gan gynnwys rhai digidol rhyngweithiol ac ap sy’n dod â realiti estynedig* i safle Parc Cenedlaethol am y tro cyntaf. Mae technoleg ‘Werdd’ hefyd yn cael ei chyflwyno gan gynnwys boeler biomas.
 
Bydd y prosiect hefyd yn cyflwyno ymwelwyr i Sir Benfro gynhanesyddol, gan gysylltu Castell Henllys â safleoedd treftadaeth pwysig eraill yn y Parc Cenedlaethol.
 
Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol y Cynghorydd Mike James: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Gastell Henllys ac i’n hymwelwyr i gyd. Does dim unman yn debyg i’r lleoliad cyfareddol hwn; dyma’r unig Bentref Oes Haearn ym Mhrydain i gael ei ailadeiladu ar safle lle’r oedd ein cyndadau yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl.
 
“Bydd datblygu’r atyniad yn y fan hon yn helpu gyda chadwraeth treftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol a bydd yn hwb pellach i dwristiaeth, gan ddod â buddiannau economaidd ehangach i Sir Benfro’n gyffredinol.
 
“Mae hefyd yn gyfle rhagorol i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ledu’r neges am fyw’n gynaliadwy. Gall ymwelwyr â Chastell Henllys ddysgu am y gorffennol yma ond yn bwysicach maen nhw hefyd yn gallu dysgu oddi wrth y gorffennol. Maen nhw’n darganfod sut beth oedd bywyd bob dydd, ond hefyd sut y gallwn ni ddysgu gwersi oddi wrth ein hynafiaid er mwyn diogelu’r dirwedd ryfeddol lle’r ydyn ni’n byw.”

Bydd y ganolfan ar ei newydd wedd yn cael ei lansio’n swyddogol yn ystod gwanwyn 2015 ac yn y cyfamser mae popeth ar agor fel arfer, er rhwng mis Mai a mis Gorffennaf cynghorir ymwelwyr i ffonio cyn dod ar ymweliad arbennig i wneud yn siwr fod holl rannau’r safle ar agor. Ffoniwch 01239 891319.

Gall rhagor o wybodaeth cael ei darganfod ar wefan Castell Henllys, yn gynnwys manylion ar digwyddiadau a gweithgareddau dyddiol yn ystod yr Sulwgyn a thrwy gydol y gwyliau haf.