Cestyll Byw yn Safleoedd Hanesyddol Cymru

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2017

Bydd henebion hanesyddol Cymru yn dod yn fyw gyda golygfeydd, arogleuon a synau Cymru Ganoloesol dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai (29 Ebrill – 1 Mai) wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau i'r teulu.

O ail-greu brwydrau syfrdanol yn rhai o gestyll mwyaf y wlad i hanes fyw yn yr abatai Sistersaidd mwyaf cysegredig, mae rhywbeth at ddant pawb yn safleoedd Cadw dros y penwythnos hir, yn adloniant i'r teulu cyfan.

Ymysg yr uchafbwyntiau mae Penwythnos Canoloesol Castell Caerffili, ble bydd arddangosfeydd ymladd cleddyfau a saethyddiaeth, a hyd yn oed ymweliad gan y ddwy Ddraig Gymreig.

Yn y cyfamser, bydd ymwelwyr Castell Caernarfon yn mynd nôl mewn amser i groesawu Capten John Cooper — marchog Canoloesol a ymladdodd yn ffyrnig yn Ffrainc. Bydd angen i westeion helpu'r gweision a'r gwarchodfilwyr prysur wrth iddyn nhw baratoi i groesawu eu harwr yn ôl.

Ychydig i'r de, gall ymwelwyr Abaty Ystrad Fflur gael gwybod am fywyd mwy heddychlon y Brawd Thomas, a fydd yn datgelu'r cyfan am ei fywyd Sistersaidd diymhongar.

Dwedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "2017 yw Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru, felly pa well ffordd i fwynhau penwythnos gŵyl y banc nag ymweld ag un o safleoedd mwyaf chwedlonol Cymru?

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhaglen lawn dop o ddigwyddiadau i'r teulu sydd gan Cadw yn annog pobl leol a thwristiaid i grwydro henebion hudol Cymru dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai."

Mae pobl sy'n ymweld â safleoedd Cadw'n cael eu hannog i rannu eu profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #ChwilioamChwedlau.

I weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau gŵyl banc Calan Mai ewch i www.cadw.wales.gov.uk/events, dilynwch @CadwWales neu @CadwCymru ar Twitter ac ewch i dudalen Cadw ar Facebook.