Dathliad o brosiect celf preswyl yng Nghaer Rhufeinig Segontiwm, Caernarfon

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Gwahoddir pobl Caernarfon i weld uchafbwynt prosiect celf preswyl sydd wedi digwydd dros y chwe mis diwethaf yng Nghaer Rufeinig Segontiwm ar ddydd Gwener 28 Tachwedd, a fydd yn cynnwys dangos y ffilm COF am y tro cyntaf, ffilm a ddatblygwyd yn ystod cyfnod preswyl yr artist Manon Awst.

A hithau’n hogan leol, ond yn adnabyddus fel artist ledled y byd, bydd Manon Awst yn trafod ei hamser ar y safle wrth i’w chyfnod preswyl ddirwyn i ben, yn ogystal â dangos COF — ffilm sy’n gwneud osgo, ac sy’n rhoi gwedd fodern ar y safle hynafol.

Penodwyd Manon gan Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru fel artist preswyl am chwe mis yng Nghaer Segontiwm, Caernarfon, ym mis Mehefin 2014.

Bwriad y cyfnod preswyl yw cyfuno arfer gelfyddydol a gwerthfawrogiad am gelf  hefo dealltwriaeth a dehongliad o dreftadaeth, ac mae Manon wedi gweithio yn y gymuned leol i greu cysylltiadau rhwng celf a threftadaeth, ac er mwyn dod â’r gaer Rufeinig bwysig hon yn fyw drwy gyfrwng celf.

Mae disgyblion o Ysgol yr Hendre, grŵp ieuenctid Cofis Bach a thrigolion lleol wedi cymryd rhan mewn  gweithdai i greu ymyriadau celfyddydol gwahanol, gan gynnwys perfformiadau, baneri a cherfio cerrig.

Yn ogystal â’r gweithdai, mae digwyddiadau gyda’r hwyr yng nghwmni artistiaid, ynghyd â sgyrsiau hefo archeolegwyr a haneswyr lleol oll wedi cyfrannu at ddarn terfynol Manon, a’i hysbrydoli hi ar gyfer y ffilm, sy’n cynnig golwg newydd eithriadol o ddiddorol ar yr olion Rhufeinig.

Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 6pm pan fydd cyfle i weld y gwaith celf a grëwyd gan blant a phobl ifanc lleol mewn gweithdy i ddwyn y cyfnod preswyl i ben, hefo Cofis Bach.

Bydd dangosiad cyntaf y ffilm yn dilyn am 6.30pm.

Am 7pm cynhelir cyflwyniadau byrion am Segontiwm, y cyfnod preswyl a sut y gall celf helpu i gynnig golwg newydd ar safleoedd archeolegol.

Darperir lluniaeth ysgafn i westeion, a bydd y digwyddiad yn gorffen am 8pm.

Ynglŷn â Manon Awst

Ganwyd Manon yng Nghaernarfon ac ar ôl iddi gwblhau cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Menai, astudiodd Bensaernïaeth yng Ngholeg Emmanuel, Prifysgol Caergrawnt.

Dychwelodd i’w thref enedigol yng ngogledd-orllewin Cymru yn 2007 i ddilyn ei galwedigaeth gelf rhyngddisgyblaethol, ochr yn ochr â’r artist a chyfarwyddwr theatr o’r Almaen, Benjamin Walther.

Manon yw’r ail artist i’w phenodi fel rhan o raglen dros dair blynedd sy’n cael ei datblygu a’i chyllido gan Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Lucy Harvey oedd yr artist cyntaf i’w phenodi i’r prosiect ym mis Mawrth 2014, a threuliodd hithau’i chyfnod preswyl o chwe mis yn Abaty Glyn y Gores, Llangollen, yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Ceir arddangosfa o waith Lucy yn yr abaty ar hyn o bryd.