Dathlu’r Nadolig yng nghastell a thref Harlech

Dydd Gwener 20 Tachwedd 2015

Mae castell Harlech a’r gymuned leol yn dathlu’r Nadolig ar 1 Rhagfyr gyda siopa hwyr, crefftau lleol a hyd yn oed Siôn Corn!

Llun o Castell Harlech

Castell Harlech

Bydd ’rhen Santa yn dŵad dros bryn i gyfarfod a chroesawu ein hymwelwyr iau. Bydd y rhai sydd wedi bod yn blant hynod o dda eleni yn cael anrheg i fynd adref gyda nhw.

Bydd cerddoriaeth a lluniaeth o bob math ar gael, a chyfle i siopa’n hwyr a phrynu crefftau lleol gan fusnesau amrywiol. Cynhelir y cyfan rhwng 6 a 9 yr hwyr.

Meddai Judith Strevans, cynghorydd Harlech: “Dyma ddigwyddiad arbennig i ddathlu’r ŵyl yng nghanol tref Harlech. Gyda’r castell hanesyddol, cerddoriaeth a busnesau lleol yn ganolbwynt i’r cyfan, mae’n argoeli i fod yn noson i’w chofio wrth i’r Nadolig nesáu.

Ychwanegodd Tony Payne, Prif Geidwad Castell Harlech: “Rydyn ni’n falch o uno â’r gymuned a busnesau lleol i ddathlu gŵyl y geni. Bydd ysbryd arbennig y Nadolig yn llifo drwy’r castell a’r dref gyfan.”

Bydd rhagor o wybodaeth ar y digwyddiad hwn ar gael ar ein dudalen digwyddiad Nadolig yng Nghastell a thref Harlech yma.