Siôn Corn yn ymweld â safleoedd Cadw

Dydd Iau 12 Tachwedd 2015

Bydd ymwelwyr â rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol y wlad yn cael profi hwyl yr ŵyl yn ei holl ysblander y Nadolig hwn, wrth i ni groesawu Siôn Corn i Gymru.

Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Bydd y dyn ei hun, yn ei sled goch fawreddog, a'i ogof deithiol swynol, yn ymddangos yn nifer o safleoedd Cadw ar draws Cymru (Abaty Tyndyrn, Castell Rhaglan, Llys a Chastell Tre-tŵr, Castell Harlech, Castell Caerffili a Gwaith Haearn Blaenafon) fel rhan o'r rhaglen o ddigwyddiadau tymhorol, gan gyfarfod a chyfarch y rhai sy'n 'credu'.

Gall ymwelwyr iau ddod i ddweud helo wrth Siôn Corn, a dweud wrtho beth fydden nhw'n hoffi ei gael y Nadolig hwn. Fe fydd y rhai sydd wedi bod yn blant arbennig o dda eleni hefyd yn cael anrheg i fynd adref gyda nhw.  

O ddosbarthiadau gwneud torchau mewn maenordai Elisabethaidd i ganu carolau mewn cestyll canoloesol, mae yna hefyd nifer o ddigwyddiadau cyffrous eraill sy'n digwydd dros y Nadolig, gan gynnig adloniant Nadoligaidd i'r teulu cyfan.

Yn ystod y paratoadau ar gyfer y Nadolig, bydd Castell Coch a'r Plas Mawr yn cynnal Gweithdai Gwneud Torchau Nadoligaidd. Gall ymwelwyr ymuno â'r gweithdai i wneud torchau gyda chelyn, eiddew a deunyddiau naturiol eraill.

Ac un o uchafbwyntiau'r calendr Nadolig fydd profiad hudol Nadolig Oes Fictoria yng Nghastell Biwmares, gyda gemau Fictoraidd, sioeau Pwnsh a Jwdi a seiniau canu carolau'r Plygain traddodiadol.

Castell Caerffili fydd cartref Ffair Nadolig flynyddol Caerffili unwaith eto ym mis Rhagfyr, lle disgwylir ymweliad arbennig gan Siôn Corn a'i geirw.  Gyda disgwyl i dros 100 o fasnachwyr ddod i'r castell, gall ymwelwyr fwynhau ychydig o siopa Nadolig yn ogystal â chael blas ar y lluniaeth Nadoligaidd fydd ar gael, gan gynnwys mochyn rhost blasus, mins peis a gwin sbeislyd cynnes.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae mwy na dwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â 129 safle Cadw bob blwyddyn, a gyda digwyddiadau wedi eu cynllunio ledled Cymru, y Nadolig yw'r amser perffaith i gymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd archwilio'r henebion hynod ddiddorol hyn a gweld hanes yn dod yn fyw."

Am restr lawn o'r digwyddiadau a gwybodaeth am sut i archebu tocynnau, ewch i'n adran digwyddiadau. Gallwch hefyd ‘Hoffi’ Cadw ar Facebook a dilyn @CadwCymru ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.

Rhestr digwyddiadau Nadolig Cadw:  

Siôn Corn yn ymweld â safleoedd Cadw
Abaty Tyndyrn 28 – 29 Tachwedd
Gwaith Haearn Blaenafon 5 – 6 Rhagfyr
Castell Harlech (Dyddiad i'w gadarnhau)
Castell Rhaglan 12 – 13 Rhagfyr
Castell Caerffili 12 – 13 Rhagfyr (fel rhan o'i Ffair Nadolig – gweler y rhestr lawn isod)
Llys a Chastell Tre-tŵr 21 – 22 Rhagfyr
12pm – 4pm

Mae Siôn Corn yn ymweld â safleoedd Cadw!

Bydd Siôn Corn, yn ei sled goch fawreddog, a'i ogof deithiol hyfryd, yn ymddangos mewn nifer o leoliadau hanesyddol hudol y Nadolig hwn, gan gyfarfod a chyfarch plant sy'n 'credu'.

Gall ymwelwyr ddod i ddweud 'helo' wrth y dyn ei hun a dweud wrtho beth fydden nhw'n hoffi ei gael y Nadolig hwn. Fe fydd y rhai sydd wedi bod yn blant arbennig o dda eleni hefyd yn cael anrheg i fynd adref gyda nhw.  

Dewch draw i brofi hud y Nadolig traddodiadol yn ystod y daith Nadoligaidd hon.


Gweithdy gwneud torchau Nadoligaidd yn y Castell Coch
Dydd Sadwrn, 28 Tachwedd 2015 – dydd Sul, 29 Tachwedd 2015
11am-4pm

Ymunwch â'r gweithdy galw i mewn yn y Castell Coch a chewch gyfle i wneud torch bersawrus o ddeunyddiau naturiol y Nadolig hwn.

Bydd arweinydd y gweithdy yn dangos i chi sut i blethu a chlymu celyn, eiddew a phlanhigion gwyrdd eraill i ffurfio torchau ac addurniadau Nadoligaidd eraill hefyd.

Bydd yr holl ddeunyddiau naturiol yn cael eu darparu.  Bydd angen tâl bychan am wifrau a deunyddiau addurnol. Dewch â'ch menig garddio eich hun.


Nadolig Oes Fictoria yng Nghastell Biwmares
Dydd Sadwrn, 28 Tachwedd 2015
11am-4pm

Dewch i gael synnwyr o Nadolig Oes Fictoria yng Nghastell Biwmares eleni gydag amrywiaeth o gemau, bwyd a sioeau traddodiadol Fictoraidd i ymwelwyr.

Ar ben hynny, bydd carolau Nadolig a charolau Plygain yn cael eu canu, gan ddod â llawenydd y Nadolig i gapel y castell drwy gydol y dydd.

Cofiwch wisgo'n gynnes! Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim i blant.

Gweithdy gwneud torchau yn y Plas Mawr
Dydd Sadwrn, 6 Rhagfyr 2015
11am-4pm

Ymunwch â'r gweithdy galw i mewn yn y Plas Mawr a chewch gyfle i wneud torch bersawrus o ddeunyddiau naturiol y Nadolig hwn.

Bydd arweinydd y gweithdy yn dangos i chi sut i blethu a chlymu celyn, eiddew a phlanhigion gwyrdd eraill i ffurfio torchau ac addurniadau Nadoligaidd eraill hefyd.

Bydd yr holl ddeunyddiau naturiol yn cael eu darparu.  Bydd angen tâl bychan am wifrau a deunyddiau addurnol. Dewch â'ch menig garddio eich hun.


Ffair Nadolig Castell Caerffili
Dydd Sadwrn, 12 Awst – dydd Sul, 13 Rhagfyr 2015
9.30am-5pm

Caiff ymwelwyr gyfle i brofi golygfeydd, synau ac arogleuon tref a chastell yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Bydd dros 100 o fasnachwyr yn dod i'r dref, gan ddarparu gweithgareddau Nadoligaidd ac adloniant i'r teulu.

Caiff ymwelwyr weld castell canoloesol wedi ei addurno ar gyfer yr achlysur, yn ogystal â gweld Siôn Corn a'i sled. Ac ar y dydd Sadwrn, fe fydd carw go iawn yn ymuno yn yr hwyl!

Bydd lluniaeth ar gael, gan gynnwys ystafell de, mochyn rhost, gwin sbeislyd cynnes a mins peis.