Gwahodd cymunedau i ddathlu Diwrnod Treftadaeth y Byd

Dydd Iau 09 Ebrill 2015

Castell Conwy

Castell Conwy

Bydd gan Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I, sy’n cynnwys cestyll Conwy, Caernarfon, Harlech a Biwmares, flas cymunedol unigryw ar 18 Ebrill 2015.  

Nod Diwrnod Treftadaeth y Byd, sy’n cael ei ddathlu ar 18 Ebrill bob blwyddyn, yw codi ymwybyddiaeth o safleoedd treftadaeth naturiol a diwylliannol arbennig ledled y byd, a’r ymdrechion sydd eu hangen i’w diogelu a’u gwarchod. Mae cestyll y Gogledd yn rhan o grŵp unigryw o safleoedd ysblennydd, byd-enwog megis Tŵr Llundain, y Taj Mahal a’r Pyramidiau Mawr.

Yn agosach at adref, ddydd Sadwrn 18 Ebrill, bydd cymunedau lleol a theuluoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr a dysgu mwy am hanes y cestyll a’r straeon sy’n gysylltiedig â nhw. Cynhelir amryw o weithgareddau cymunedol ar y pedwar safle, a bydd cenedlaethau’r dyfodol - cyfle i fynegi barn am y safleoedd ysblennydd hyn ac awgrymu ffyrdd o’u gwella er lles pobl leol a thwristiaid.

Mae’r pedwar castell yng ngofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 129 o safleoedd sydd yng ngofal Cadw ac, yn 2013/14, denodd cestyll Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech fwy na 500,000 o ymwelwyr, gan gyfrannu dros £7 miliwn at yr economi leol.

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’r cestyll ysblennydd hyn ar arfordir y Gogledd yn ddarnau unigryw o hanes Cymru sy’n gwneud cyfraniad allweddol at eu cymunedau, nid yn unig o safbwynt treftadaeth, ond hefyd drwy eu cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

“Nod digwyddiadau creadigol Diwrnod Treftadaeth y Byd Cadw yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y safleoedd hyn yn y cymunedau lleol a helpu pobl i ddeall a mwynhau’r llefydd arbennig hyn ar garreg y drws – yn ogystal â’u hannog i ddefnyddio’r safleoedd, sy’n rhan fawr o’u treftadaeth, ar gyfer eu digwyddiadau a’u gweithgareddau cymunedol eu hunain.”  

Dyma fanylion y digwyddiadau yn y pedwar lleoliad ar 18 Ebrill:

  • Castell Caernarfon: 10am –12pm
  • Castell Conwy: 10am – 12pm
  • Castell Biwmares: 2pm – 4pm
  • Castell Harlech:  2pm – 4pm

I helpu cymunedau lleol i fanteisio’n llawn ar y diwrnod, bydd nifer cyfyngedig o docynnau am ddim ar gael ar Eventbrite. I gofrestru, ewch i dudalen Eventbrite Diwrnod Treftadaeth y Byd Cadw - https://cadw-world-heritage-day.eventbrite.co.uk. Bydd rhaid i bobl heb docyn am ddim dalu’r pris mynediad arferol – i weld y prisiau, gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer y pedwar safle, ewch i'r tudalennau Diwrnodau Allan.