Darganfod harddwch Abaty Tyndyrn mewn 360°

Dydd Iau 18 Awst 2016

  • ???cadw.media.no_js???
  • Abaty Tyndyrn 360

Heddiw (18 Awst 2016), fel rhan o gyfres newydd ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n dangos safleoedd hanesyddol y wlad mewn ffyrdd llawn dychymyg, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fideo 360°  syfrdanol o’r haul yn machlud dros Abaty Tyndyrn.

Y fideo 60 eiliad hwn, a ffilmiwyd fel treigl amser bore tan nos yn yr abaty, yw’r ail mewn cyfres tair rhan a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod gwyliau'r haf, dan yr enw priodol Munudau Epig.

Mae’r ffilm fer, a gynhyrchwyd gan Cadw, yn rhoi profiad cynhwysfawr i'r gwylwyr, gan eu galluogi i reoli’r hyn maent yn ei weld gan ddefnyddio clustffonau rhithwirionedd neu dechnoleg cost isel megis Google Cardboard.

Gall gwylwyr hefyd lywio gan ddefnyddio llygoden ar eu cyfrifiaduron, neu drwy wyro a phanio ffôn symudol neu ddyfais dabled er mwyn gweld y safle mewn 360°.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd  y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddangos ein safleoedd hanesyddol, ac yn sgil yr ymateb ardderchog i'n prosiectau diweddar, roeddem yn awyddus i greu rhywbeth gwirioneddol epig yn ystod Blwyddyn Anturiaethau Hanesyddol Cymru.

“Dyma’r fideo cyntaf i Cadw ddefnyddio technoleg 360° i ddangos safle, ac mae'n profi sut rydym yn defnyddio technolegau a thechnegau digidol yn barhaus er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

“Mae'n anhygoel meddwl y bydd modd i rywun sy'n byw miloedd o filltiroedd i ffwrdd fwynhau’r cyffro o wylio’r machlud mewn safle gwirioneddol hardd fel Abaty Tyndyrn.”

Mae Munudau Epig yn rhan o ymgyrch haf Anturiaethau Hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy'n cyflwyno profiadau na welwyd mohonyn nhw erioed o'r blaen yn safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys taith enwog y ddraig ledled y wlad wrth i deuluoedd  fwynhau amrywiol weithgareddau’n ymwneud â dreigiau mewn dros 30 o safleoedd hanesyddol Cymru yn ystod yr haf, o lwybrau helfa dreigiau i sesiynau adrodd straeon ar thema’r ddraig.

Mae uchafbwyntiau eraill yr haf yn cynnwys gweithdai Lego a Minecraft ‘Creu gyda Cadw’ hynod boblogaidd Cadw ar gael unwaith eto, gan roi'r cyfle i ymwelwyr greu dreigiau Lego 3D yng Nghastell Caerffili a Chastell Caernarfon yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst. Mae tocynnau ar gael yma.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #AnturiaethauHanesyddol.