Dewch i ddarganfod chwedlau’r sêr ar safleoedd chwedlonol Cymru

Dydd Gwener 08 Medi 2017

Syllu ar y sêr gyda Cadw © Allan Trow, Dark Skies Wales

Syllu ar y sêr gyda Cadw

Bydd cyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn cael eu cynnal yr hydref hwn mewn pump o gestyll chwedlonol Cymru, gan roi cyfle i ymwelwyr astudio’r sêr ac archwilio’r henebion ar ôl iddi dywyllu.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau min nos yn dod â sesiynau syllu ar y sêr yn hwyr y nos i dir Abaty Ystrad Fflur, Castell Rhuddlan, Abaty Tyndyrn, Castell Harlech a Chastell Rhaglan o Ddydd Gwener, Medi 15 i Ddydd Gwener, Tachwedd 24.

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru i gynnal y digwyddiadau unigryw a fydd yn galluogi mynychwyr i ddarganfod storïau am awyr Cymru liw nos a hynny ar dir rhai o henebion harddaf Cymru.

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael ar gyfer y sesiynau yng ngolau’r sêr, a fydd yn cael eu cynnal rhwng y cyfnos, yr adeg y bydd hi’n nosi a 10pm* ym mhob leoliad. Gall unigolion sy’n mwynhau seryddiaeth, a dechreuwyr fel ei gilydd archebu tocynnau drwy ffonio’r safleoedd yn uniongyrchol.

Bydd yr uchafbwyntiau’n cynnwys cyfle i edrych ar gytserau cyfarwydd ac anghyfarwydd hemisffer y gogledd a darganfod gwrthrychau’r awyr ddofn fel Orion Nebula.  

Hefyd, bydd arddangosiadau ar sut i ddefnyddio ysbienddrych, telesgop a mapiau sêr a chyfleoedd i dynnu lluniau o rai o’r golygfeydd godidocaf yn awyr y nos.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru:  “Bydd y gyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn gyfle i weld rhai o safleoedd mawreddog Cymru mewn goleuni cwbl wahanol, gan gyfuno diwylliant a threftadaeth â seryddiaeth.

“Bydd digwyddiadau syllu ar y sêr Cadw yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ddarganfod mwy am awyr y nos o fewn muriau pump o brif atyniadau hanesyddol Cymru, lle y byddant hefyd yn darganfod mwy am hanes chwedlonol Cymru.”

Caiff ymwelwyr eu hannog i rannu eu profiad chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

*Mae amseroedd digwyddiadau’n amrywio yn ôl safle.

Rhestr o ddigwyddiadau

Syllu ar y sêr gyda Cadw yn Abaty Ystrad Fflur
15 Medi 2017
8pm – 10pm
Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £5.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Abaty Ystrad Fflur ar: 01974 831261.

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Rhuddlan
22 Medi 2017
8pm – 10pm
Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Gastell Rhuddlan ar: 01745 590777.

Syllu ar y sêr gyda Cadw yn Abaty Tyndyrn
20 Hydref 2017
8pm – 10pm
Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Abaty Tyndyrn ar: 01291 689251.

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Harlech
17 Tachwedd 2017
7pm – 9pm
Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 6.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Gastell Harlech ar: 01766 780552.

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Rhaglan
24 Tachwedd 2017
7pm – 9pm
Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 6.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Gastell Rhaglan ar: 01291 690228.