Mae cerflunydd o'r Rhondda, Barry Lewis, wedi gweithio yn ddi-baid er mwyn cwblhau ei brosiect mwyaf hyd yma a'i osod mewn pryd ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog Ddydd Sadwrn 25 Mehefin.

Dydd Gwener 24 Mehefin 2016

  • Cerflun Draig 1

  • Cerflun Draig

Mae'r cerflunydd o'r Rhondda wedi derbyn llawer o gydnabyddiaeth yn y gorffennol am ei osodiadau blynyddol yn ffos y Castell ac mae'n dychwelyd eleni gyda draig enfawr wedi'i gwneud o hen ddysglau lloeren a pholion sgaffaldiau.

Gydag ailgylchu yn graidd i waith yr artist, byddai'r deunyddiau sy'n cael eu defnyddio yn mynd i safle tirlenwi neu iard sgrap felly mae ei weledigaeth unigryw yn gweddnewid eitemau gwastraff ac yn dod â nhw yn fyw. Erbyn cwblhau'r ddraig, roedd Barry wedi defnyddio tua 100 o ddysglau lloeren, mwy na 25 metr o bolion sgaffaldiau a 1500 o sgriwiau hunandapio i adeiladu'r ddraig 15 troedfedd.  

Mae'r Galeri Caerffili wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda CADW i sicrhau bod y gosodiad yn dwyn ffrwyth. Wedi'i lleol ar hyd waliau allanol Castell Caerffili, ger Tŵr Fenton, bydd y ddraig goch i'w gweld o'r tu fewn a'r tu allan i'r heneb. Mae pwyslais y gosodiad ar greu gwaith celf sy'n ddeniadol yn weledol ac sy'n hygyrch i gynulleidfa eang ac mae'n benodol i'r safle o ran cyd-destun a lleoliad ffisegol. Mae hyn yn sicr yn wir yn y dref brysur yn enwedig gyda'r dylifiad anferth o ymwelwyr a ddisgwylir yn ystod Diwrnod y Lluoedd Arfog Ddydd Sadwrn a'r Caws Mawr ar ddiwedd Gorffennaf.  

Mae'r artist wrth ei fodd o gael arddangos ei waith unwaith eto mewn man mor amlwg yn erbyn cefndir mor hanesyddol. Yn yr un modd â'r blynyddoedd blaenorol mae'r darn yn sicr o greu cryn ddiddordeb.  

Roedd y gwaith o'i gosod ar droed Ddydd Iau cyn arddangosfa flynyddol yr haf Barry Lewis yn y galeri a fydd yn cynnwys ei filodfa gerfluniol newydd o ddarnau yn hongian o'r wal ac sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain. Y weledigaeth y tu ôl i waith Barry yw gweddnewid pethau y gallech chi fod yn eu taflu, o lwyau rhydlyd a hen dostwyr i ddarnau o feiciau a cheir a fyddai wedi mynd i safle tirlenwi neu'r iard sgrap fel arall.

Bydd draig Barry Lewis i'w gweld yng Nghastell Caerffili o Ddydd Gwener 24 Mehefin hyd at yn gynnar ym mis Awst. Bydd ei arddangosfa gelf i'w gweld rhwng 5 Gorffennaf a 7 Awst.

Mae'r Galeri Caerffili ar agor Ddydd Mawrth i Ddydd Sadwrn, 10am - 5pm. Mynediad am ddim. 

Am ragor o wybodaeth, delweddau neu gyfweliadau gyda'r artist: cysylltwch â pherchennog y galeri Jan Pennell ar 02921 322570  e-bost: janartpen@yahoo.co.uk