Rhaglen Addysg 'Rhyfeddodau Treftadaeth y Byd' am ddim bellach ar gael

Dydd Gwener 31 Hydref 2014

Mae rhaglen addysg bwrpasol yn canolbwyntio ar Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I bellach ar gael am ddim.

Llun o blentyn ar ymweliad dysgu yn safle Cadw

Plentyn ar ymweliad dysgu yn safle Cadw

Mae'r sesiynau gweithgaredd, sydd wedi'u hanelu yn bennaf at ddisgyblion 7-11 oed ac ar lefel Bagloriaeth Cymru, wedi'u hysbrydoli gan gestyll Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares yng ngogledd-orllewin Cymru. Maen nhw wedi'u cynllunio'n benodol i helpu ysgolion i ddysgu am fywyd bob dydd  y bobl a oedd yn byw adeg Oes y Tywysogion fel rhan o Hanes Cyfnod Allweddol 2 ac elfennau allweddol Cwricwlwm Cymreig y Cwricwlwm Cenedlaethol ac i archwilio gwerthoedd diwylliannol a threftadaeth fel rhan o fframwaith ABCh a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Gan ddefnyddio taflenni gwaith a gweithgareddau wedi'u paratoi yn uniongyrchol gysylltiedig â'r cwricwlwm, bydd grwpiau yn mynd yng nghwmni'r swyddog addysg o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd i ddarganfod pam bod yr henebion hyn, a adeiladwyd bron i 800 o flynyddoedd yn ôl, o bwysigrwydd rhyngwladol.  

I gyd-fynd â'r ymweliad safle wedi'i hwyluso, gellir trefnu sesiwn yn y dosbarth am ddim yng Ngwynedd, Ynys Môn neu Gonwy i gefnogi addysg disgyblion. Ar gyfer ysgolion wedi'u lleoli y tu allan i'r ardal hon, cysylltwch â'r safle i drafod lleoliadau gerllaw a fyddai'n ddewis amgen addas.

Yn ychwanegol, mae adnoddau addysg newydd i'w defnyddio mewn cestyll ar gyfer ysgolion Cynradd ac Uwchradd bellach ar gael i'w lawrlwytho o dudalennau dysgu gwefan Cadw, er mwyn helpu i gynnwys Llythrennedd a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg o fewn ymweliadau safle y byddwch chi'n eu harwain eich hun, ochr yn ochr â hanes.

Mae'r ymweliadau wedi'u hwyluso am ddim a sesiynau yn y dosbarth sy'n cyd-fynd â nhw ar gael o Ddyddiau Llun i Ddyddiau Iau yn ystod y tymor hyd at y Pasg 2015 ac maen nhw ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rhaid archebu'r gweithgareddau o flaen llaw gyda'r castell yn uniongyrchol ac maen nhw'n amodol ar argaeledd. Gellir archebu diwrnod llawn i gynnwys crwydro'r safle eich hun am ddim. Mae rhagor o wybodaeth a sut i archebu ar gael yn www.cadw.wales.gov.uk/learning/educational-visits neu ffoniwch:

Castell Caernarfon 01286 677617
Castell Harlech 01766 780552
Castell Conwy 01492 592358
Castell Biwmares 01248 810361