TYLWYTH TEG yng Nghastell Coch – a yw’r fideo hwn yn profi bod tylwyth teg yn bodoli go iawn?

Dydd Mawrth 18 Hydref 2016

  • Gwelwyd creaduriaid hudol yng Nghastell Coch

    Gwelwyd creaduriaid hudol yng Nghastell Coch

  • ???cadw.media.no_js???

Mae Castell Coch – castell hud a lledrith Cymru wedi bwrw hud dros dde ddwyrain Cymru ers dros ganrif, ac mae'r safle hudolus yn honni’n awr ei fod wedi profi bodolaeth y tylwyth teg.

Mewn fideo a ryddhawyd heddiw (18 Hydref) gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), mae'r ffilm, sy’n aneglur braidd, yn dangos creadur adeiniog yn hedfan o amgylch y castell, ac os gwrandewch yn ofalus, gallwch hyd yn oed glywed hymian ysgafn adenydd y tylwyth teg yn dirgrynu.

Mae hyn yn atgoffa rhywun o’r enwog Tylwyth Teg Cottingley, ac mae cyfres o ddrysau tylwyth teg gloyw wedi codi yma a thraw ar dir y castell i ddynodi bod y creaduriaid hudolus wedi cyrraedd – gan awgrymu bod y creaduriaid dirgel hyn wedi penderfynu ymgartrefu yn y castell am byth.

Ac i helpu ymwelwyr i gael cipolwg ar y creaduriaid hudolus, bydd Castell Coch yn cynnal ‘Wythnos y Tylwyth Teg’. Bydd hyn yn ddathliad saith diwrnod yn ystod gwyliau’r hanner tymor ym mis Hydref (24 – 30 Hydref) gan roi cyfle i deuluoedd fwynhau amrywiaeth o weithgareddau hudolus, o chwilio am dylwyth teg i sesiynau adrodd stori.

Os bydd plant yn dewis dilyn llwybrau’r tylwyth teg, gallant gael benthyg adenydd neu het dewin i’w gwisgo wrth iddynt ddatrys cliwiau i ddod o hyd i’r drysau tylwyth teg cudd ar y safle ynghyd â’u trigolion direidus. Ar ôl cwblhau'r dasg, cyflwynir tystysgrif bersonol i’r plant fynd adref gyda nhw.

Bydd cyfle i deuluoedd fwynhau sesiynau adrodd stori hudolus hefyd a fydd yn digwydd ar yr awr am: 11.30am, 12.30pm, 2.30pm a 3.30pm bob dydd (eithrio Dydd Sadwrn, 12.30pm a 3.30pm yn unig) dros yr hanner tymor.

Gofynnodd Cadw i weithwyr lleol dan hyfforddiant yng ngweithdy Bespoke Woodwork yng Nghaerdydd am eu help i beintio a gorffen drysau’r tylwyth teg. Gan ddysgu sgiliau sylfaenol mewn gwaith coed a saernïaeth, mae'r tîm yn gweithio gyda gweithwyr dan hyfforddiant o Vision 21 sef elusen leol sy’n darparu cyfleoedd gwaith ymarferol i bobl ag anghenion dysgu ar draws de ddwyrain Cymru.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd cyffrous a chreadigol i ddod â henebion hanesyddol Cymru yn fyw, a nod Wythnos y Tylwyth Teg yng Nghastell Coch yw gwneud hynny.

“Rydym yn gobeithio y bydd llwybrau’r tylwyth teg yn tanio dychymyg teuluoedd ym mhob cwr o Gymru sydd, ers cenedlaethau, wedi ystyried Castell Coch yn ‘gastell hud a lledrith Cymru’, ac y byddant yn cael eu hannog i brofi hud y castell drostynt eu hunain yn ystod gwyliau'r hanner tymor.

“Mae Cadw wedi cael haf anhygoel gyda chynnydd o 19% yn nifer y teuluoedd sydd wedi ymweld o ganlyniad i ymgyrch farchnata Draig Caerffili. Yn ystod y Flwyddyn Antur, rydym wedi darparu profiadau newydd mewn safleoedd, gan ein helpu i ddenu ac ennyn diddordeb ton newydd o ymwelwyr yn eu treftadaeth leol.”  
Ymysg yr uchafbwyntiau hudolus eraill yng Nghastell Coch y tymor hwn y mae cyfle i weld ffilm Cinderella gan Disney y tu allan, a chyfle i ganu a gweld y ffilm Frozen, sy’n ffefryn ymhlith teuluoedd.

Mae'r sesiynau ffilm hyn yn cael eu trefnu ar y cyd gan Cadw a Chanolfan Celfyddydau’r Chapter, a byddant yn cael eu cynnal ddydd Gwener, 21 Hydref a dydd Sadwrn, 22 Hydref yn y drefn honno. Pris tocynnau yw £15/£12 i weld ffilm am 8pm a £10/£8 i weld ffilm am 5pm, ac mae’r tocynnau ar gael gan Swyddfa Docynnau'r Chapter: 029 2030 4400.

*Attention Fairy Spotters*

A limited number of people will be able to visit Castell Coch on Saturday 29 October.

To make sure you have a magical time when visiting the castle, we’d advise that you either:
*start your visit at 9.30am
*visit after 3pm
*or, if possible, visit on Sunday.

Apologies for any inconvenience that this may cause.