Dewis pedwar teulu i fod yn wynebau ein hymgyrch teithio drwy amser

Dydd Llun 18 Awst 2014

Mae pedwar teulu’n arwain ymgyrch hysbysebu ar draws Cymru gyfan ar ran Cadw ar ôl ennill cystadleuaeth genedlaethol.

 • Mae'r teulu Hyde

  Mae'r teulu Hyde

 • Mae'r teulu Nelson

  Mae'r teulu Nelson

 • Mae'r teulu Rudkin

  Mae'r teulu Rudkin

 • Mae'r teulu Gurney

  Mae'r teulu Gurney

Mae’r teuluoedd, sy’n cynrychioli pedwar rhanbarth Cymru, wedi cael eu dewis gan aelodau o’r cyhoedd i fod yn llysgenhadon dros wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru ar ôl cymryd rhan mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd drwy Dudalen Facebook Cadw.

Dewiswyd pedwar teulu i fod yn ‘Wynebau Cadw’, sef y teulu Hyde o’r de orllewin, y teulu Gurney a fydd yn cynrychioli’r gogledd ddwyrain, y teulu Nelson o'r gogledd orllewin a'r teulu Rudkin a fydd yn cynrychioli'r de ddwyrain.

Ers ennill y gystadleuaeth, mae pob teulu wedi cymryd rhan mewn sesiwn tynnu lluniau proffesiynol er mwyn cael ffotograffau sydd wedi cael eu defnyddio i greu cyfres o hysbysebion sy'n ymddangos ar fyrddau hysbysebu enfawr ar ochr y ffordd, mewn archfarchnadoedd ac ar gludiant cyhoeddus ledled y wlad.  

Mae pob teulu hefyd wedi ennill iPad yr un a mynediad am ddim i safleoedd Cadw am flwyddyn, yn ogystal â mynediad i ddigwyddiadau penodol. 

Fel rhan o'r gystadleuaeth, gofynnwyd i'r teuluoedd gyflwyno llun ac egluro sut roeddynt wedi dechrau ar eu hantur drwy amser yn safleoedd Cadw.

Y teulu Hyde, o Abertawe, a enillodd y nifer fwyaf o bleidleisiau yn y gystadleuaeth.

Dywedodd Sarah, y fam: “Doedd y plant ddim yn gallu credu'r peth pan welon nhw eu hwynebau ar fyrddau hysbysebu o amgylch y dref - doedden nhw ddim yn gallu aros i ddweud wrth eu ffrindiau yn yr ysgol.”    

“Rydym wrth ein boddau yn ymweld â safleoedd Cadw, Castell Oxwich yw ein ffefryn, felly byddwn yn manteisio i'r eithaf ar ein mynediad am ddim eleni."

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: “Hoffwn longyfarch y pedwar teulu buddugol a fydd, rwy’n siŵr, yn llysgenhadon gwych dros Cadw.

“Nod yr ymgyrch hon oedd ennyn diddordeb teuluoedd a’u hannog i ymweld â henebion hanesyddol ledled Cymru a'u mwynhau dros dymor yr haf. Gobeithio y caiff teuluoedd eraill hefyd eu hysbrydoli i ddilyn camre ein henillwyr a darganfod treftadaeth gyfoethog Cymru.”