Mynediad am ddim i safleoedd Cadw ar gyfer y Lluoedd Arfog a'u cyn-filwyr

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2015

Babïau yng Nghastell Conwy © Laura Stenhouse

Babïau yng Nghastell Conwy © Laura Stenhouse

Cyhoeddodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y bydd personél a chyn-filwyr y Lluoedd Arfog yn cael mynediad am ddim i bob un o safleoedd Cadw heddiw.

Cynhelir digwyddiadau ar hyd a lled Cymru heddiw i anrhydeddu'r rhai hynny a fu'n ymladd dros eu gwlad, a bydd safloedd Cadw yn nodi'r achlysur drwy roi mynediad am ddim i'r Lluoedd Arfog a'u cyn-filwyr.

Bydd safleoedd Cadw ledled y wlad yn coffáu Dydd y Cadoediad. Caiff cannoedd o babïau, a wnaed gan blant lleol, eu plannu ar safle Castell Conwy, gan gynnwys pabïau a fydd yn creu siâp draig goch. A bydd enwau bron 11,000 o bobl a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu huwchdaflunio ar furiau Castell Caernarfon gan Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Wrth inni barhau i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, mae yr un mor bwysig ag erioed inni gofio dewrder y rheini a oedd wedi gwneud arberth er ein mwyn ni. Rwy'n falch bod ein safleoedd tirnod yn gallu chwarae eu rhan yn nigwyddiadau heddiw. Ac ar ben hynny, rwy’n falch ein bod yn anrhydeddu'r rhai hynny sydd wedi gwasanaethu ein gwlad, a'r rhai hynny sy'n parhau i wneud hynny, drwy roi mynediad am ddim iddynt i'r safleoedd hynny."

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei phecyn cymorth ar gyfer personél a chyn-filwyr y Lluoedd Arfog ar hyn o bryd. Mae'r pecyn ar hyn o bryd yn cynnwys meysydd addysg, tai, iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol.