Mynediad am Ddim i Gastell Caernarfon

Dydd Gwener 27 Chwefror 2015

Bydd mynediad am ddim i bawb sy’n ymweld â Chastell Caernarfon hyd at 27 Mawrth gan fod gwaith yn cael ei wneud i ddiweddaru’r arddangosfeydd yn y safle trawiadol hwn sy’n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Llun o Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Rhwng y 3ydd a 27ain Mawrth 2015, bydd mynediad am ddim i Gastell Caernarfon tra bo Cadw yn goruchwylio’r gwaith o gwblhau Rhan 1 o’r Fynedfa a’r Cynllun Dehongli newydd sbon.

Er mwyn gwneud y gwaith, cyfyngir ar fynediad i rai rhannau o’r castell, ac felly mae Cadw wedi trefnu i roi mynediad yn rhad ac am ddim i’r safle urddasol hwn.

Ni fydd mynediad i dair rhan o’r castell yn ystod y cyfnod, sef tramwyfeydd mewnol Tŵr yr Eryr, Tŵr y Gogledd-Ddwyrain a’r Tŵr Du, wrth i baneli gwybodaeth newydd a chyffrous, goleuadau ac arddangosfeydd rhyngweithiol gael eu gosod.

Ar ôl cwblhau’r gwaith bydd newid sylfaenol yn y modd y bydd ymwelwyr â’r castell yn cael gwybod nid yn unig hanes Castell Caernarfon, ond hefyd hanes Tywysogion Cymru.

Bydd llwybr mur y Tŵr Du yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar gyfer dehongli. O fewn y coridorau atgofus bydd portread o’r chwedlau a ddylanwadodd ar waith Edward Iaf yn dylunio ac yn adeiladu’r castell yn 1283.

Bydd y fynedfa newydd sbon i’r castell drwy Borth y Brenin hefyd yn barod erbyn gwyliau’r Pasg, a bydd hyn yn gymorth i hwyluso’r tagfeydd yn ystod ein cyfnodau prysur. Mae wedi ei wneud o wydr fel y bo modd parhau i weld a mwynhau gwaith cerrig anhygoel y porth bwaog urddasol hwn.

Ariennir y gwaith drwy’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, a ran-ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i arwain gan Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Y nod yw darparu dehongliad newydd o hanes Cymru mewn modd apelgar ac ystyrlon i gynulleidfa ehangach.

Dywedodd John Sherlock, Prif Geidwad newydd y Castell: “Rydym yn falch o gynnig cyfle i ymwelwyr brofi Castell Caernarfon yn rhad ac am ddim tan ddechrau gwyliau’r Pasg tra bo’r arddangosfeydd newydd yn cael eu gosod”.

Ychwanegodd: “Er y bydd rhywfaint o darfu ar rai rhannau o’r Castell yn ystod y gwaith pwysig hwn, bydd y gwaith yn gwella’r safle yn y pen draw ac yn gymorth i ddod â’r gorffennol yn fyw i’r holl ymwelwyr”.

Gallwch hefyd gael gwybod am bopeth sy’n mynd ymlaen yng Nghastell Caernarfon ar Facebook, neu dilynwch @cadwcymru, @cadwwales, neu @CaernarfonCastle ar Twitter.