Ail-ddweud taith arwrol Gerallt Gymro trwy Gymru

Dydd Mercher 05 Tachwedd 2014

Yng Nghanolfan Hanes Pontypridd mae arddangosfa gelf sydd wedi’i hysbrydoli gan daith ar draws Cymru yn 1188OC.

  • Llun o Gastell Conwy yn ymddangos yn yr arddangosfa

    Castell Conwy yn ymddangos yn yr arddangosfa

  • Llun o Gastell Harlech yn ymddangos yn yr arddangosfa

    Castell Harlech yn ymddangos yn yr arddangosfa

  • Llun o Castell Abertawe yn ymddangos yn yr arddangosfa

    Castell Abertawe yn ymddangos yn yr arddangosfa

Yn cael ei harddangos yng Nghanolfan Hanes Pontypridd, mae’r arddangosfa yn cynnig cyfle unigryw i ymwelwyr ddysgu mwy am Gerallt Gymro. Mae cyfres o weithiau ffotograffig i’w gweld yn cynnwys delweddau wedi’u seilio ar safleoedd fel Castell Harlech, Castell Conwy, Castell Casnewydd, Castell Abertawe, Cadeirlan Tyddewi a Llanbadarn Fawr.

Fel rhan o Fframwaith Celfyddydau a Threftadaeth Cadw, mae’r arddangosfa yn ceisio ysbrydoli ymwelwyr drwy gyfuno celf a threftadaeth mewn gweithiau trawiadol.

Stephen Inkpen oedd yr arlunydd a ddilynodd ôl-troed Gerallt Gymro i greu’r arddangosfa, ac meddai, "Wedi cael fy ysbrydoli gan daith hanesyddol Gerallt Gymro yn 1188OC, fe gychwynnais ar fws, gyda dim ond sanau, trôns a llyfr braslunio mewn bag, ar fy nhaith fy hun trwy Gymru fodern."

Fe ychwanegodd, "’Doeddwn i byth ar ben fy hun ar y daith hon. O’r dechrau, roedd ysbrydion hen Dywysogion Cymru yn cerdded gyda mi. Roedd sibrydion eu byd nhw yn dal i gyniwair yn y cestyll a’r bryniau niwlog. Mae’r arddangosfa hon yn cyfuno cysgodion y gorffennol gyda lliwiau ein tirlun Celtaidd presennol."

Dywedodd Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn Ne Cymru: "Mae Cadw yn falch o fod wedi cael y cyfle i gefnogi’r arddangosfa unigryw hon, sy’n dod â thaith y ffigur annwyl hwn yn hanes Cymru yn fyw. Fel Stephen, gall ymwelwyr deithio’n ôl mewn amser a chael eu hysbrydoli gan hanes Cymru drwy ymweld â’n safleoedd bendigedig."

Mae’r arddangosfa, ‘Cerdded gydag Ysbrydion: Fy Nhaith o Amgylch Cymru & Tywyllwch a Golau: Arddangosfa Ffotograffig’ i’w gweld yng Nghanolfan Hanes Pontypridd ac yn cael ei harddangos tan 19eg Rhagfyr. Mynediad am ddim.