Wyau anferthol yng Nghastell Caerffili ─ oes cysylltiad â Dreigiau enfawr Cadw tybed?

Dydd Iau 13 Ebrill 2017

Mae dau wy enfawr wedi ymddangos mewn nyth yng Nghastell Caerffili heddiw (13 Ebrill) ─ ac nid wyau siocled mohonynt.

Ychydig wythnosau wedi i Dewi a Dwynwen ─  Dreigiau Cadw ─ lanio yng Nghastell Caerffili, darganfuwyd yr hyn sy’n ymddangos i fod yn wyau draig.

Mae gan yr wyau llwyd-ddu, creigiog yr olwg, fflachiadau o goch, oren a melyn tanllyd,  ─ digon tebyg i’r wyau ymlusgol yn Game of Thrones HBO.

Mae dyfodiad yr wyau yn nodi'r cam nesaf yn ymgyrch Chwilio am Chwedlau gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), fydd yn dod â straeon dramatig Cymru'n fyw yn ystod Blwyddyn y Chwedlau 2017 Croeso Cymru.

Yn gorwedd dan safnau dychrynllyd Dwynwen, y ddarpar fam, mae’r nythaid o wyau wedi ymddangos yng Nghaerffili jyst mewn pryd ar gyfer cyfnod prysur y Pasg, cyfnod a welodd dros 90,000 o ymwelwyr â’r safle yn ystod mis Mawrth yn unig y llynedd.

Mae digwyddiadau penwythnos y Pasg yn cynnwys helfeydd wyau Pasg a Phenwythnos Canoloesol y Pasg, (Ebrill 16–17), fydd yn rhoi cipolwg i ymwelwyr o orffennol canoloesol y safle, gyda dychweliad gwerinwyr, marchogion ac uchelwyr o oes aur y castell.

Bydd cyfle i ymwelwyr â Chastell Caerffili gwrdd â Dewi a Dwynwen a’r wyau draig anferthol drwy dalu’r tâl mynediad arferol yn ystod Ebrill a Mai 2017.

Wild Creations, criw o 16 o gynllunwyr setiau yng Nghaerdydd, ddaeth â Dreigiau Cadw a’u hwyau’n fyw. Cafodd y creaduriaid enfawr, sydd gyda'i gilydd yn pwyso dwy dunnell, eu cerflunio a’u mowldio cyn eu hadeiladu allan o wydr ffibr.

Does neb a ŵyr hyd cyfnod gori wyau draig, felly gofynnir i ymwelwyr â'r castell fod yn effro a dweud wrth geidwaid ar unwaith petaent yn gweld unrhyw symudiadau yn yr wyau a/neu ddreigiau bychain. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi ar dudalen Facebook Cadw.

Anogir dilynwyr y dreigiau yn safleoedd Cadw i rannu eu profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #ChwilioamChwedlau.

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Chwilio am Chwedlau Cadw a hanes Dreigiau Cadw a'u hwyau, ewch i'n dudalen Chwlio Am Chwedlau.