Milwr o’r Rhyfel Mawr yn ymweld â chastell eiconig

Dydd Mawrth 15 Gorffennaf 2014

Efallai bydd ymwelwyr â Chastell Caernarfon yr haf yma’n teimlo eu bod wedi teithio’n ôl mewn amser wrth iddyn nhw gael eu cyfarch gan filwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Filwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf (© Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig)

Filwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf (© Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig)

Mae’r actor yn hyrwyddo Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, atyniad difyr yn y castell sy’n cael ei gefnogi gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymwelwyr yn gallu gofyn cwestiynau i’r milwr, clywed straeon am y Rhyfel Byd Cyntaf a gweld gwrthrychau go iawn o’r ffosydd. Bydd hyd yn oed cyfle i wisgo gwisg milwr a mynd drwy weithgareddau dril.

Bydd y milwr yn Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig — ac yn crwydro ar hyd tir y castell — ar ddyddiadau penodol drwy gydol mis Gorffennaf, mis Awst a mis Medi.

Mae mynediad i’r amgueddfa am ddim ar ôl i’r ymwelwyr dalu am gael dod i mewn i’r castell. Mae aelodau Cadw yn cael mynd i mewn i’r naill atyniad a’r llall am ddim.

Tarwch olwg ar dudalen Facebook Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i gael rhagor o wybodaeth.