Safleoedd hanesyddol yn nodi Calan Gaeaf gyda llond crochan o lwybrau a straeon arswyd

Dydd Iau 15 Hydref 2015

Gall ymwelwyr â chestyll Cymru ddisgwyl gweld pob math o ysbrydion a bwganod yn hwyrach y mis hwn, wrth i’r safleoedd yn ein gofal gynnal nifer o ddigwyddiadau dychrynllyd i nodi Calan Gaeaf

Llun o nos Galan Gaeaf

Nos Galan Gaeaf

Llwybrau i godi ias a diwrnod llawn hwyl a dychryn - dyna fydd yn eich disgwyl mewn dwsinau o’n cestyll wrth i ymwelwyr o bob oed gael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft a gweld y safleoedd hanesyddol o safbwynt mwy dychrynllyd.

Am y tro cyntaf, bydd ymwelwyr â Chastell Rhaglan yn cael profi pa mor ddychrynllyd oedd yr helfeydd dewiniaid - gan gynnwys ffug ddienyddiad o’r euog rai (31 Hydref). Mae caer fawreddog Rhaglan hefyd yn croesawu’r Feistres Blackstone yn ôl i’n plith, sydd wedi meddiannu’r castell ers 1646, gyda chyfle i ymwelwyr fynd ar daith gyda’r nos i’r byd arall (26 a 30 Hydref).

Bydd blas Fictoraidd ar y codi arswyd yng Nghastell Coch, wrth i gartref Trydydd Marcwis Bute gynnal tair taith gerdded iasol (29-31 Hydref) sy’n gofyn: beth yrrodd y teulu i adael y castell hynod hwn ar y fath frys?

Meddai Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Calan Gaeaf yn gyfle heb ei ail i gyflwyno’n safleoedd hanesyddol mewn ffordd hwyliog, mwy anghonfensiynol - a rhoi gogwydd gwahanol ar y cymeriadau sy’n gysylltiedig â nhw.

“Mae’r plant yn siŵr o fwynhau digwyddiadau creadigol y cestyll dros gyfnod Calan Gaeaf, tra bydd yr oedolion yn gwerthfawrogi’r dulliau creadigol a difyr o adrodd stori, er enghraifft, nosweithiau llên gwerin gwych Castell Coch.”

Am fwy o wybodaeth ar ein rhaglen Digwyddiadau, ewch i'r calendr Digwyddiadau i darganfod digwyddiad dychrynllyd lleol i chi!