Diwrnod Hollie yn Rapunzel go iawn

Dydd Mercher 03 Medi 2014

Cafodd Hollie wahoddiad gan Cadw i dreulio’r diwrnod fel tywysoges yng Nghastell Coch

  • ???cadw.media.no_js???
  • Hollie Evans

    Cafodd Hollie wahoddiad gan Cadw i dreulio’r diwrnod fel tywysoges yng Nghastell Coch

  • Hollie a Poppie Evans

    Hollie a Poppie Evans

  • Hollie a Poppie Evans gyda Roger Morgan o Cadw

Mae Hollie Evans, merch chwech oed a gurodd ganser ac sy’n codi arian at elusen, wedi mwynhau diwrnod lledrithiol yng Nghastell Coch.

 

Cafodd Hollie Evans o Ben-y-bont ar Ogwr, a gurodd ganser pan oedd yn fabi, ac sydd bellach yn ysbrydoli pobl eraill drwy godi arian, gyfle i fod yn dywysoges am y diwrnod yn ystod ymweliad â Chastell Coch ar 20 Awst.

 

Cafodd Hollie a’i chwaer Poppie eu croesawu gan Roger Morgan o dîm digwyddiadau Cadw a aeth â’r merched ar daith o amgylch y castell ac adrodd stori i Hollie am ei hoff dywysoges – Rapunzel.

 

Llwyddodd Hollie, sy’n chwech oed bellach, i guro liwcemia myeloid aciwt pan oedd yn fabi ac mae’n bwriadu rhoi ei gwallt i Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach, sef elusen sy’n gwneud wigiau o wallt go iawn i blant sy’n colli eu gwallt eu hunain.

 

Dywedodd mam Hollie, Hayley: “Cafodd Hollie a Poppie ddiwrnod gwych yn chwarae tywysoges yng Nghastell Coch. Ystafell wely’r Fonesig Bute oedd eu hoff ystafell nhw, am eu bod nhw’n credu bod tywysoges go iawn yn byw yno!”

 

Dywedodd Roger Morgan, o dîm digwyddiadau Cadw: “Fe gawson ni ddiwrnod rhagorol yng Nghastell Coch gyda Hollie a’i theulu. Pan welson ni stori anhygoel Hollie, roedd yn dweud ei bod hi wrth ei bodd yn cymryd arni fod yn dywysoges ac felly dyma ni’n meddwl y byddai hi’n hoffi treulio’r diwrnod yng nghastell tylwyth teg y Cymry.”

 

Drwy gydol yr haf, mae Cadw wedi bod yn annog teuluoedd i ddefnyddio’u dychymyg i deithio nôl mewn amser ar safleoedd hanesyddol Cymru ac mae plant yn aml yn cael eu gweld yn gwisgo i fyny neu’n chwarae â chleddyfau a tharianau yn atyniadau Cadw.

 

Cyrhaeddodd Hollie a’i chwaer Poppie Gastell Coch wedi’u gwisgo fel dwy dywysoges o’u corun i’w sawdl ac roedd y ddwy’n edrych fel cymeriadau o lyfr storïau wrth grwydro’r safle trawiadol.