Sut i gael antur hanesyddol am ddim fel rhan o Drysau Agored 2016

Dydd Iau 15 Medi 2016

Castell Rhuddlan

Castell Rhuddlan

I ddathlu diwedd rhaglen Drysau Agored lwyddiannus 2016, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu cynlluniau i ddosbarthu 25,000 o docynnau am ddim ar gyfer safleoedd Cadw yn ystod penwythnos olaf mis Medi (24–25).

Gall yr anturwyr yn eich mysg hawlio tocynnau am ddim ar gyfer cestyll, abatai a chartrefi hanesyddol ar draws y wlad yn syml drwy gofrestru ar dudalen Eventbrite Cadw.

Mae cestyll Caernarfon, Conwy a Chaerffili, sydd oll yn ymddangos yn rhestr y 10 uchaf o atyniadau mwyaf poblogaidd y codir tâl am fynd i’w gweld yng Nghymru, ymhlith y safleoedd sy’n cymryd rhan yn y fenter sydd â’r nod o annog pobl i fwynhau hanes Cymru.

Mae rhaglen Drysau Agored yn cael ei hariannu a’i threfnu gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), a chynigia i bobl leol ac ymwelwyr â Chymru fel ei gilydd y cyfle i fwynhau agweddau newydd ar ddiwylliant a hanes y wlad.

Ym Mlwyddyn Antur Cymru, mae cannoedd o eiddo anarferol ledled Cymru eisoes wedi agor eu drysau i’r cyhoedd ym mis Medi ac mae miloedd o ddigwyddiadau cyffrous a rhad ac am ddim yn cael eu cynnal.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Mae Drysau Agored yn rhaglen ardderchog sy’n cynnig i bobl leol ac ymwelwyr y cyfle i fwynhau ein safleoedd mwyaf adnabyddus yn ogystal ag anturiaethau cudd.

“Mae’r rhaglen yn arddangos ein treftadaeth anhygoel ac rwy’n falch bod safleoedd Cadw wedi ymuno â’r cannoedd o leoliadau yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y dathliad eleni.

Rwy’n gobeithio gweld miloedd o bobl yn darganfod anturiaethau cyffrous ar safleoedd Cadw ar draws Cymru dros y penwythnos am ddim.

Mae Cadw wedi ymrwymo i wneud treftadaeth yn fwy hygyrch ac mae hon yn ffordd berffaith o annog pobl i gael blas ar yr hanes cyfoethog sydd gan Gymru i’w gynnig.”

Mewn rhai lleoliadau nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael neu mae’n bosibl y bydd angen archebu lle ymlaen llaw.

I hawlio eich tocynnau am ddim, ewch i http://www.eventbrite.co.uk/e/open-doors-at-cadw-sites-drysau-agored-ar-safleoedd-cadw-2016-tickets-25408519566