Cipolwg gan blant ar henebion Cymru drwy lygad y camera

Dydd Mawrth 08 Rhagfyr 2015

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Mae disgyblion ysgolion o Gymru wedi cael cyfle unigryw i adael i’w dychymyg redeg yn wyllt mewn safleoedd hanesyddol — trwy greu ffilmiau byr ar y cyd â chynhyrchwyr teledu ac animeiddwyr ifanc.

Fel rhan o brosiect arloesol sy’n cael ei gydlynu gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), mae disgyblion dwy ysgol gynradd wedi cynhyrchu ffilmiau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan hanes cyfoethog Castell Caernarfon a Gwaith Haearn Blaenafon.

Bu arbenigwyr creadigol o Gwmni Da, cwmni cynhyrchu ffilm a theledu nodedig sydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon, yn gweithio â disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Maesincla i ddatblygu stori llawn dychymyg sy’n teithio’n ôl mewn hanes, am dywysoges gaeth a ninjas gwyllt — ac mae hyn i gyd wedi’i leoli yng nghaer hanesyddol y dref.

Ym Mlaenafon, bu disgyblion Blwyddyn 6 yr Ysgol Dreftadaeth yn datblygu animeiddiad o ansawdd proffesiynol sy’n adrodd storïau ysbrydoledig sy’n gysylltiedig â’r Gwaith Haearn mewn cydweithrediad â myfyrwyr o raglen animeiddio Prifysgol De Cymru.

Mae’r ddwy ffilm ar gael yn awr i’w gweld ar sianel YouTube Cadw. Bydd ffilm Ysgol Gynradd Maesincla o’r enw ‘Cwest Ceiniogau Castell Caernarfon’, sy’n seiliedig ar Gastell Caernarfon, yn cael ei dangosiad cyhoeddus cyntaf mewn digwyddiad arbennig yn Galeri Caernarfon ddydd Llun, Rhagfyr 7.

Mae’r ddau brosiect yn rhan o gynllun polisi newydd gan Lywodraeth Cymru, o’r enw, Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant. Yn gysylltiedig â’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, mae Cyfuno’n cael ei dreialu mewn chwech o 'Ardaloedd Arloesi' ledled Cymru, gan gynnwys Gwynedd a Thorfaen. Mae’n dwyn sefydliadau diwylliannol ynghyd ac mae’n cynnig cyfleoedd newydd cyffrous o wirfoddoli i hyfforddiant achredig.

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth “Mae’r prosiect ysbrydoledig hwn wedi dysgu sgiliau newydd i ddisgyblion, a hynny o flaen a’r tu ôl i’r camera, a bydd llawer o’r sgiliau hyn yn ddefnyddiol dros ben iddynt pan fyddant yn mynd ymlaen i addysg uwchradd a thu hwnt.

“Mae darganfod hanes byw Castell Caernarfon a Gwaith Haearn Blaenafon — a chael y cyfle i ddefnyddio’r safleoedd hyn yn eu storïau eu hunain — wedi eu helpu hefyd i ymfalchïo yn nhreftadaeth eu hardal.

Rwyf yn credu bod diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau’n gallu chwarae rhan werthfawr ym mywydau pobl. Mae cael y cyfle i gymryd rhan yn annog pobl ifanc ac yn rhoi hwb i’w sgiliau, i’w hunan barch a’u dyheadau ac rydym yn creu llawer mwy o gyfleoedd i wneud hyn drwy ein rhaglen Cyfuno.

Meddai Dylan Huws, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Da: “Roedd yn llawer o hwyl gweithio gyda disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla a buont yn cymryd rhan ym mhob agwedd ar eu cynhyrchiad — o’r trafodaethau cychwynnol ar adrodd storïau a hyd yn oed creu eu gwisgoedd eu hunain.

“Mae ansawdd y ffilm orffenedig yn brawf o’u brwdfrydedd a’u gwaith caled.”

Mae’r prosiect ffilmiau’n dilyn cyfres o ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau a gynhyrchwyd gan Cadw, gan gynnwys fideo hynod o Gastell Caernarfon yn cael ei ail-greu gyda briciau Lego gan Americanwr.