Cadw yn lansio ymgyrch ysbrydoledig gyda 50,000 o friciau Lego mewn un fideo anferth

Dydd Gwener 27 Chwefror 2015

Mae fideo treigl-amser sy’n dangos 50,000 o ddarnau Lego yn codi o fwrdd gweithio i greu castell Cymreig wedi’i rhyddhau i lansio ein ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’.

???cadw.media.no_js???

Nod yr ymgyrch yw annog ymwelwyr i ddod i safleoedd hanesyddol Cymru yn ystod y gwanwyn eleni, a chreu modelau a gwaith celf wedi’u hysbrydoli gan eu profiad eu hunain.

Cymerodd chwe wythnos i greu Castell Rhuddlan, sydd i’w weld yn y fideo, a 50,000 o ddarnau Lego, a chafodd ei greu gan feddyg o Illinois wedi ymddeol, Bob Carney.

Ymunodd Cadw â’r dermatolegydd 72 oed o Decatur, Illinois, i greu’r model o Ruddlan, sy’n fodel o gastell Ewropeaidd wedi’i wneud gan ddefnyddio elfennau Lego yn unig.

Cymerodd tua 2,500 o ddelweddau i Mr Carney greu’r adeilad 6x6 6 troedfedd o uchder, ac  erbyn hyn maent wedi’u troi’n ffilm dreigl-amser. Mae ar gael nawr ar sianel YouTube ni.

Mae Cadw wedi lansio cystadleuaeth fel rhan o’r ymgyrch sy’n gofyn i deuluoedd roi cynnig ar godi eu hoff gastell, o unrhyw ddefnydd fynnan nhw, a bydd Mr Carney yn beirniadu’r cynigion ac yn cyflwyno gwobrau i enillwyr pan ddaw i Gymru am y tro cyntaf ym Mis Mai eleni.

Bydd pecyn Cadw ‘Paciwch eich Dychymyg’ hefyd yn mynd â sioeau ffordd addysgol Lego yng nghestyll Caerffili a Chonwy ar 7, 9 a 10 Ebrill, cyfres o fideos cyfarwyddiadau wedi’u rhyddhau ar wefan Cadw, a chreu arddangosfa gelf Lego a fydd yn teithio i safleoedd Cadw ledled Cymru.

Mae modelau bach bach o Lego wedi’u hysbrydoli gan saith o safleoedd mwyaf eiconig hefyd wedi’u creu ac ar gael i ymwelwyr roi cynnig ar adeiladu ar y safle. Mae cyfarwyddiadau a chanllawiau ar gael hefyd o’r wefan ’Cadw’s website for families to play at home.

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae safleoedd Cadw wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth drwy’r oesau, ac mae’r fideo hwn yn ffordd eto i hyrwyddo ein cofebau rhyfeddol i wahanol gynulleidfaoedd. Mae’r fideo wedi’i greu gan Mr Carney yn rhywbeth mae’n rhaid ichi ei wylio, a gobeithio bod pobl yn cael eu hysbrydoli i greu eu model eu hunain ar ôl ymweld â henebion Cymru yn y gwanwyn. Bydd annog pobl i gymryd rhan yn ein treftadaeth mewn ffyrdd newydd yn sicrhau bod hanesion hudolus Cymru yn cael eu cadw’n fyw a’u trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.”

Ar hyn o bryd mae Mr Carney yn creu model o Gastell Caernarfon, a fydd yn defnyddio tua 60,000 o friciau. Bydd y model i’w weld yn arddangosfa Lego yn Chicago yn yr haf eleni.

Wrth sôn am ei gariad at hanes Cymru, dywedodd Mr Carney: “Mae gen i ddiddordeb mewn  cestyll er pan oeddwn yn blentyn. Pan ddechreuais wneud modelau o gestyll gan ddefnyddio Lego yn 1986, dechreuais ystyried prosiectau posibl, ac roedd cestyll Cymru ar y brig fel y gorau yn y byd”.

Ym mis Mai eleni bydd Mr Carney, a’i wraig Judy, yn dechrau ar daith anferth o safleoedd hanesyddol yng Nghymru a Lloegr. Byddant yn teithio dros 2,700 milltir i ymweld â 74 o safleoedd hanesyddol mewn dim ond 23 diwrnod.

“Pan ddaw Judy a finnau i mewn i Gymru, fe fydda i’n teimlo fel plentyn mewn siop da-da a llond poced o newid mân. Mae cynifer o gestyll rhyfeddol yng Nghymru, bydd pob man newydd a welwn yn gyffro o’r newydd.” meddai Mr Carney.

Bydd ymgyrch farchnata Cadw yn cefnogi’r ymgyrch gan Ymweld â Chymru ‘Have you Packed for Wales’, a gaiff ei lansio yng Nghymru ac ar gael ledled Prydain ar 1 Mawrth. I gael gwybod rhagor am ymgyrch Cadw ‘Paciwch eich Dychymyg’, i gyflwyno’ch creadigaethau a chael gwybod rhagor am y sioeau ffordd Lego, ewch i adran 'Paciwch eich Dychymyg' ar yr wefan hwn.