Gweithdai Lego yn dychwelyd i Gastell Caernarfon

Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2016

Lego®

Creu gyda Cadw

Mae gweithdai Lego hynod o boblogaidd Castell Caernarfon — lle mae plant yn dysgu sut i adeiladu strwythurau creadigol gyda miloedd o'r brics plastig eiconig — yn dychwelyd i’r safle hanesyddol enfawr dros yr haf.

Yn dilyn y gyfres ddiwethaf amser y Pasg, pan werthwyd bob tocyn i’r gweithdai, bydd y sesiynau rhyngweithiol addas i blant yn dychwelyd i Neuadd Fawr y castell rhwng 26 Gorffennaf a 12 Awst. Mae modd prynu tocynnau drwy Eventbrite.

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw) yn cynnal y digwyddiadau fel rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanesyddol, sy’n rhoi profiadau unigryw i ymwelwyr â safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru — gan ddechrau gyda’r ddraig bedair medr o hyd a dorrodd drwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ym mis Mawrth.

Dan arweiniad Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru, roedd y gweithdai adeiladu cestyll dwy awr yn hynod boblogaidd ymysg plant pan gyflwynwyd nhw y llynedd.  
Y tro hwn, bydd gan y rheini sy’n cymryd rhan her gwbl newydd — gweithio gyda’i gilydd i adeiladu draig Gymreig fel cydnabyddiaeth i ddraig boblogaidd Anturiaethau Hanesyddol Castell Caerffili, a fydd yn mynd ar daith haf o amgylch cestyll ledled y wlad, fel y cyhoeddwyd yn ddiweddar.  

Bydd y digwyddiadau hefyd yn cynnwys dosbarthiadau MinecraftEdu, sydd wedi’u dylunio i hybu creadigrwydd, cydweithio a datrys problemau — gan ganiatáu i blant roi cynnig ar eu sgiliau dylunio draig yn ddigidol ar yr un pryd.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Roedd y gweithdai Lego yn llwyddiant o'r dechrau un pan lansiwyd nhw yn 2014, gan roi ffordd arloesol a rhyngweithiol i bobl ifanc ymgysylltu â’u treftadaeth. Bydd sesiynau eleni yn ceisio adeiladu ar hynny, gyda’r sesiynau yn canolbwyntio nid yn unig ar adeiladu cestyll, ond ar y ddraig Gymreig eiconig hefyd..

“Dim ond un ymhlith sawl digwyddiad Anturiaethau Hanesyddol addas i deuluoedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod yr haf yw’r gweithdai hyn, gan roi cyfle i fwy o bobl nag erioed fwynhau ein treftadaeth gyfoethog a manteisio i’r eithaf ar Flwyddyn Antur Croeso Cymru.”

Bydd y gweithdai hefyd yn dychwelyd i Gastell Caerffili am 10 diwrnod fis Awst, gyda sesiynau’n cael eu cynnal yn Neuadd Fawr y Castell.

Mae’r gweithdai yn addas i blant ifanc rhwng 7 ac 11 oed, a byddant yn cael eu cynnal ddwywaith bob dydd. Rydyn ni’n disgwyl i bob tocyn gael ei werthu gan mai dim ond 25 lle sydd ym mhob sesiwn. Mae tocynnau i’r digwyddiad yn costio £11 ac mae modd eu prynu ar Eventbrite.

Bydd gweithdai Castell Caernarfon yn cael eu cynnal ddwywaith y dydd ar: 26, 27 Gorffennaf a 2, 3, 9, 10, 11 and 12 Awst.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #AnturiaethauHanesyddol.  

I gael rhestr lawn o ddigwyddiadau’r haf, ewch i www.gov.wales/cadw, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.